lørdag 19 jan 2013 - Ansager
Vandløb: Ansager Å
Ansager Å
Ansager Å Foto: Karsten Madsen
Kendetegnet ved sit smukke uregulerede forløb gennem skov og eng.

Vandkvaliteten er meget høj og et yndet fiskevand, hvor det er muligt at fiske efter bækørred, stalling, laks og havørred.

Fiskekort til Ansager Å kan købes online her: fiskekortvest.dk

Kano
At sejle en tur, på Ansager Å, er en naturoplevelse, udover de sædvanlige, der er et rigt flora og dyreliv, åen snor sig gennem ådalen for til sidst, at ende ved sammen løbet med Grindsted Å, for til sidst at løbe ud i Varde Ny Å.

Læs mere og se billeder fra: Ansager å

vist 5105 gange  
Seneste nyt om Ansager Å
tirsdag 16 apr 2024
Premiere på lystfiskeri med frit fiskeri for borgere i Varde Kommune
tirsdag 6 feb 2024 - Ansager
Jørgen Heiberg Riis har sendt to videoer
torsdag 9 feb 2023 - Ansager
Varde Å er det eneste kendte levested for flodperlemuslingen i Danmark, men nye undersøgelser finder den fredede musling yderligere to steder
tirsdag 16 nov 2021 - Ansager Å
Hvert år gennem adskillige år er vandstæren kommet nordfra for at tilbringe vinteren i Ansager Å
onsdag 3 nov 2021 - Ansager
Kurt Jensen har sendt et foto af skalleslugeren og af en lille gavtyv
onsdag 10 feb 2021
Isfuglen bl.a. fotograferet med bytte
mandag 11 jan 2021
Det er lykkedes Kurt Jensen med sit kamera at fange isfuglen, der holder til omkring Ansager å og Kaffeåen.
onsdag 14 okt 2020 - Ansager
Det nye stryg, hvor dambruget tidligere opstemmede åen, er blevet hjemsted for lakseyngel
onsdag 11 dec 2019
En relativt sjælden og smuk vintergæst er ankommet til Ansager å
torsdag 28 nov 2019 - Ansager
Kurt Jensen mødte denne lille fyr på sin tur ved møllen
fredag 10 maj 2019
SE Vækstpulje har doneret 100.000 kr. til Ansager Søpark fase 2.
onsdag 27 feb 2019 - Ansager Å
Lille flagspætte fotograferet ved Ansager å i dag
torsdag 19 apr 2018 - Ansager
De mange fremmødte vidnede om stor interesse for vandløbsrestaurering af Ansager å
onsdag 11 apr 2018 - Ansager
Alle interesserede er velkomne til indvielsen torsdag den 19. april og Varde Kommune står klar med pølser
lørdag 24 mar 2018 - Ansager
Med kun få inviterede til den historiske begivenhed blev Ansager Å onsdag morgen kl. 9 lagt tilbage i sit gamle løb
mandag 12 mar 2018 - Ansager
Ved åens sidste sving ved den tidligere opstemning rammes spånsjern ned for at holde på det opgravede mudder
fredag 2 feb 2018 - Ansager
Læserbrev om informationsniveauet ved å-projektet af Flemming Nørskov, Egedalen i Ansager
torsdag 28 dec 2017 - Ansager
Laksehovedet er fundet på engen ved Krogagervej 21
tirsdag 19 dec 2017 - Ansager
Bunden i åen kunne ikke bære en af de tunge gravemaskiner, som indtil videre sidder urokkelig fast i dyndet
fredag 1 dec 2017
Alt vandet i åen er ledt gennem det tidligere dambrugsområde og det gamle åløb er tørlagt
onsdag 29 nov 2017
Betonspærringen ved afløbskanalen er fjernet for at gøre klar til at åen midlertidigt kan føres over i kanalen
fredag 24 nov 2017
Adgangsvej for de tunge maskiner er etableret ved rundkørslen på Egedalen
torsdag 16 nov 2017 - Ansager
Nu bliver der snart fri passage for laks og andre fisk når opstemningen til dambruget fjernes
fredag 13 okt 2017 - Ansager
De to gamle broer, der giver adgang til Øen skiftes ud med nye broer
mandag 19 jun 2017 - Ansager
I Søndergade ved broen over åen ligger nedstrøms en barnecykel
lørdag 27 maj 2017 - Ansager
Mandag d. 22. maj testede FDF Ansager, om vores redningsveste er klar til kanotur og om vandtemperaturen i åen er mere end uhyggelig koldt
tirsdag 14 feb 2017 - Ansager
Kurt Jensen fangede i dag vandstæren, der holder til ved Ansager å, på video
torsdag 28 apr 2016 - Ansager
I dette afsnit ses nærmere på mærkning af laks samt åens spærringer
fredag 19 feb 2016 - Varde
Trods den flotte 2015 sæson med 624 fangede vardelaks hæves laksekvoten ikke for 2016
tirsdag 12 jan 2016 - Varde
Nu kan nye kanoudlejere ansøge om autorisation til kanoudlejning på vandløb i Varde Kommune
onsdag 23 dec 2015 - Ansager
Nattens regn har fået Ansager Å til at brede sig ud på engene i ådalen
lørdag 28 nov 2015 - Ansager
På strækningen fra Spærredæmningen og til Hesselbro ved Hodde elfiskede Varde Sportsfiskerforening lørdag formiddag efter moderfisk til avl
lørdag 28 nov 2015
De to broer ved øen står først for, når renoveringen påbegyndes næste år
søndag 23 aug 2015 - Skovlund/Ansager
Skovlund og Ansager var i år for første gang med i å-dagen med et fælles arrangement
tirsdag 4 aug 2015
Under Mariefestival 2015 er der tovtrækning over Ansager å den 6. september kl. 13.00
torsdag 26 mar 2015 - Ansager
Du kan fiske frit på en strækning af Ansager Å fra 16. april til 31. oktober
torsdag 19 mar 2015
Planen for naturområdet ved det gamle stemmeværk er rykket tættere på realisering efter at projektet har modtaget 516.000 kr fra Friluftsrådet
mandag 12 jan 2015 - Ansager
I Varde Kommune glæder dambrugsejere, lodsejere, lokale foreninger og lystfiskere sig over, at Naturstyrelsen har givet tilsagn om økonomiske støtte til opkøb af 6 dambrug, hvor der nu vil blive skabt passage for vandrende fisk som snæbel, laks og havørreder.
fredag 9 jan 2015 - Ansager
Lisa Schack Krog har fra 1. januar i år overdraget LSK kanoudlejning til Danny Bruslund
mandag 16 jun 2014 - Ansager
Det gælder for de unge fyre, som i stedet tager på tur med tømmerflåde på Ansager og Varde å.
lørdag 7 jun 2014
Bededagsferien bød sporadisk på tid til at dyrke min favorit hobby, fluefiskeriet efter ørreder i åen.
lørdag 24 maj 2014 - Ansager
Stemningsfuld aften med tusinder af de elegante majfluer sværmende over åen
onsdag 29 jan 2014
Laksekvoten for 2014 i Varde Å herunder Ansager Å er fastlagt til 120 laks
mandag 13 jan 2014 - Ansager
Ved elektrofiskeri i Ansager Å blev der fanget en flot snæbel på 60cm
onsdag 25 dec 2013 - Ansager
De seneste dages nedbør får åen til at løbe over sine bredder
tirsdag 26 nov 2013
Vandstæren og isfuglen er tilbage i Ansager. De er i dag begge set ved åen ud for Mariehaven
onsdag 25 sep 2013 - Ansager
Den passionerede fluefisker Ryan Sigwulf Jacobsen fra Billund fortæller om sine oplevelser ved Ansager å
lørdag 24 aug 2013 - Ansager
6 friske mænd med deres børn på kanotur
lørdag 24 aug 2013 - Ansager
Lystfisker går efter laks i Ansager Å ved stemmeværket
torsdag 15 aug 2013 - Ansager
Per og Anny Kongsager fra Esbjerg har altid kajakkerne med på tur, både sommer og vinter
lørdag 20 jul 2013 - Ansager
Vikingelejr ved Ansager Å som en del af Mariefestival
lørdag 27 apr 2013 - Ansager
Det er vokset godt til ved den genslyngede å nu knap tre år efter, at gravemaskinerne forlod området.
tirsdag 16 apr 2013 - Ansager
Den 16. april er lystfiskernes nytår. Nu må der fiskes igen efter en lang vinter.
lørdag 16 mar 2013 - Ansager
Vintergæst nordfra på besøg ved Ansager Å
tirsdag 3 jan 2012 - Ansager
Laksene i Ansager å når nu ikke længere end til dambrugsopstemningen i Ansager by

Ansager Å nævnt i lokale medier

juni 2021
oktober 2020
december 2019
september 2019
april 2019
april 2018
december 2017
oktober 2017
februar 2017
september 2016
marts 2016
februar 2015
Annonce
januar 2015
december 2014
oktober 2014
september 2014
august 2014
maj 2014
april 2014
februar 2014
december 2013
Annonce
juni 2013
januar 2013
maj 2011
december 2010