lørdag 24 aug 2013 - Ansager
Laksefiskeri
Lystfisker ved Ansager å
Lystfisker ved Ansager å Foto: Johnny Enghave
Lystfisker går efter laks i Ansager Å ved stemmeværket

Det er blevet mere attraktivt at fiske ved "spærredæmningen". I gamle dage var stedet ved stemmeværket og kanalen mere dystert, siger den lystfisker, jeg mødte her i dag.

Han mener også, det bliver svært at få noget på krogen efter en par hårde vintre, hvor frosten har taget lakseynglen på den vestlige side af Danmark og Norge.

- Forhåbentlig ændrer cyklussen sig igen, så der kommer fisk i vandløbene, fortsætter han.

Der kom da heller ikke noget på krogen i dag, så knæk og bræk.

Johnny Enghave

vist 905 gange