lørdag 24 mar 2018 - Ansager
Åbningen der løb ud i sandet

Med kun få inviterede til den historiske begivenhed blev Ansager Å onsdag morgen kl. 9 lagt tilbage i sit gamle løb

Opstemningen ved Ansager Mølle kan dateres helt tilbage til 1597. Nu efter 421 år er opstemningen fjernet og åen kan igen flyde frit. Åen har fået livet tilbage.

Kommunen er gået stille med dørene omkring åbningen.

Der har ellers været stor forhåndsinteresse for at overvære begivenheden, når åen skulle lægges tilbage. Og foreholdt dette siger Jan Pedersen, fagleder for vandmiljø ved kommunen:

- Det var efter aftale med entreprenøren, der ikke ønskede for mange mennesker omkring arbejdsområdet, primært fordi han ikke på forhånd kunne vide, om åbningen ville give anledning til problemer. Vi regner dog med, at vi på en senere tidspunkt laver en officiel indvielse.

Åbningen måtte vi ikke være med til, men vi kan glæde os over resultatet. Der er lidt oprydning tilbage, men ellers kan man allerede nu se, hvor flot åen vil blive, når åbrinkene om kort til har fået sin frodighed tilbage. Og mon ikke laksene allerede har fundet op i åen. Det vil vise sig, når laksefiskeriet bliver frigivet den 16. april.

Karsten Madsen

vist 1774 gange  
torsdag 19 apr 2018 - Ansager
De mange fremmødte vidnede om stor interesse for vandløbsrestaurering af Ansager å
onsdag 11 apr 2018 - Ansager
Alle interesserede er velkomne til indvielsen torsdag den 19. april og Varde Kommune står klar med pølser
mandag 12 mar 2018 - Ansager
Ved åens sidste sving ved den tidligere opstemning rammes spånsjern ned for at holde på det opgravede mudder
fredag 2 feb 2018 - Ansager
Læserbrev om informationsniveauet ved å-projektet af Flemming Nørskov, Egedalen i Ansager
tirsdag 19 dec 2017 - Ansager
Bunden i åen kunne ikke bære en af de tunge gravemaskiner, som indtil videre sidder urokkelig fast i dyndet
fredag 1 dec 2017 - Ansager
Alt vandet i åen er ledt gennem det tidligere dambrugsområde og det gamle åløb er tørlagt
onsdag 29 nov 2017 - Ansager
Betonspærringen ved afløbskanalen er fjernet for at gøre klar til at åen midlertidigt kan føres over i kanalen
fredag 24 nov 2017 - Ansager
Adgangsvej for de tunge maskiner er etableret ved rundkørslen på Egedalen
torsdag 16 nov 2017 - Ansager
Nu bliver der snart fri passage for laks og andre fisk når opstemningen til dambruget fjernes
torsdag 30 apr 2015 - Varde
Der er sket fremgang i laksebestanden i Varde Å, viser en rapport fra Danmarks Center for Vildlaks. Med de rette forhold er der mulighed for at øge laksebestanden til knap 4000 gydelaks i fremtiden
mandag 12 jan 2015 - Ansager
I Varde Kommune glæder dambrugsejere, lodsejere, lokale foreninger og lystfiskere sig over, at Naturstyrelsen har givet tilsagn om økonomiske støtte til opkøb af 6 dambrug, hvor der nu vil blive skabt passage for vandrende fisk som snæbel, laks og havørreder.
tirsdag 3 jan 2012 - Ansager
Laksene i Ansager å når nu ikke længere end til dambrugsopstemningen i Ansager by