torsdag 16 nov 2017 - Ansager
Vandløbsrestaurering ved Ansager Mølle
Nu bliver der snart fri passage for laks og andre fisk når opstemningen til dambruget fjernes

Nu starter Varde Kommune snart med at lave vandløbsrestaureringen ved Ansager Mølle. Det kommer til at betyde, at der over den næste tid, bliver en del anlægsaktivitet omkring møllen og Ansager Å.

Der skal laves passage ved møllen for fisk, og der skal udlægges grus i vandløbet. De betonbygværker der er ved dambruget og ved møllen fjernes. Selve møllen fjernes ikke. Der graves et nyt forløb uden om møllebygningen. Der vil blive fældet en række træer, men vi forsøger at begrænse det mest muligt.

For at begrænse skaderne på de omkringliggende arealer og for at lette anlægsarbejdet, vil Ansager Å i en kort periode, blive ledt over i afløbet fra det tidligere Ansager Mølle Dambrug. Herved sænkes vandstanden væsentlig i Ansager Å, på strækningen fra dambruget til møllen. Når anlægsarbejdet er overstået, vil vandet igen blive ledt over i Ansager Å.

Der vil i anlægsperiode blive anlagt en adgangsvej over den ubebyggede matrikel på Egedalen 37.

Du kan se hele projektet på Varde Kommunes hjemmeside, under ”Natur og Miljø” og ”Projekter”.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Varde Kommune, Jan Pedersen, tlf. 7994 7485.

Pressemeddelelse, Varde Kommune

vist 1905 gange  
torsdag 19 apr 2018 - Ansager
De mange fremmødte vidnede om stor interesse for vandløbsrestaurering af Ansager å
onsdag 11 apr 2018 - Ansager
Alle interesserede er velkomne til indvielsen torsdag den 19. april og Varde Kommune står klar med pølser
lørdag 24 mar 2018 - Ansager
Med kun få inviterede til den historiske begivenhed blev Ansager Å onsdag morgen kl. 9 lagt tilbage i sit gamle løb
mandag 12 mar 2018 - Ansager
Ved åens sidste sving ved den tidligere opstemning rammes spånsjern ned for at holde på det opgravede mudder
fredag 2 feb 2018 - Ansager
Læserbrev om informationsniveauet ved å-projektet af Flemming Nørskov, Egedalen i Ansager
tirsdag 19 dec 2017 - Ansager
Bunden i åen kunne ikke bære en af de tunge gravemaskiner, som indtil videre sidder urokkelig fast i dyndet
fredag 1 dec 2017 - Ansager
Alt vandet i åen er ledt gennem det tidligere dambrugsområde og det gamle åløb er tørlagt
onsdag 29 nov 2017 - Ansager
Betonspærringen ved afløbskanalen er fjernet for at gøre klar til at åen midlertidigt kan føres over i kanalen
fredag 24 nov 2017 - Ansager
Adgangsvej for de tunge maskiner er etableret ved rundkørslen på Egedalen
torsdag 30 apr 2015 - Varde
Der er sket fremgang i laksebestanden i Varde Å, viser en rapport fra Danmarks Center for Vildlaks. Med de rette forhold er der mulighed for at øge laksebestanden til knap 4000 gydelaks i fremtiden
mandag 12 jan 2015 - Ansager
I Varde Kommune glæder dambrugsejere, lodsejere, lokale foreninger og lystfiskere sig over, at Naturstyrelsen har givet tilsagn om økonomiske støtte til opkøb af 6 dambrug, hvor der nu vil blive skabt passage for vandrende fisk som snæbel, laks og havørreder.
tirsdag 3 jan 2012 - Ansager
Laksene i Ansager å når nu ikke længere end til dambrugsopstemningen i Ansager by