tirsdag 19 dec 2017 - Ansager
Kæmper for at få gravemaskine fri
Det er vist godt at maskinerne kan tåle vand
Det er vist godt at maskinerne kan tåle vand Foto: Michael Helth Hansen
Bunden i åen kunne ikke bære en af de tunge gravemaskiner, som indtil videre sidder urokkelig fast i dyndet

I løbet af få minutter sank gravemaskinen ned i dyndet med den ene side. I løbet af 10 minutter var den sunket en meter ned. Det gik så hurtigt, at den ikke kunne nå at trække sig op igen ved egen hjælp.

En traktor med spil blev tilkaldt og arbejder lige nu på at trække gravemaskinen op. Stålwiren sprang i første forsøg, men der arbejdes videre.

Tak til Michael Helth Hansen for de to fotos.

Karsten Madsen

Kl. 18:40 Gravemaskinen er nu trukket fri af dyndet, og holder nede i åen på sikker sandgrund.

vist 6594 gange  
torsdag 19 apr 2018 - Ansager
De mange fremmødte vidnede om stor interesse for vandløbsrestaurering af Ansager å
onsdag 11 apr 2018 - Ansager
Alle interesserede er velkomne til indvielsen torsdag den 19. april og Varde Kommune står klar med pølser
lørdag 24 mar 2018 - Ansager
Med kun få inviterede til den historiske begivenhed blev Ansager Å onsdag morgen kl. 9 lagt tilbage i sit gamle løb
mandag 12 mar 2018 - Ansager
Ved åens sidste sving ved den tidligere opstemning rammes spånsjern ned for at holde på det opgravede mudder
fredag 2 feb 2018 - Ansager
Læserbrev om informationsniveauet ved å-projektet af Flemming Nørskov, Egedalen i Ansager
fredag 1 dec 2017 - Ansager
Alt vandet i åen er ledt gennem det tidligere dambrugsområde og det gamle åløb er tørlagt
onsdag 29 nov 2017 - Ansager
Betonspærringen ved afløbskanalen er fjernet for at gøre klar til at åen midlertidigt kan føres over i kanalen
fredag 24 nov 2017 - Ansager
Adgangsvej for de tunge maskiner er etableret ved rundkørslen på Egedalen
torsdag 16 nov 2017 - Ansager
Nu bliver der snart fri passage for laks og andre fisk når opstemningen til dambruget fjernes
torsdag 30 apr 2015 - Varde
Der er sket fremgang i laksebestanden i Varde Å, viser en rapport fra Danmarks Center for Vildlaks. Med de rette forhold er der mulighed for at øge laksebestanden til knap 4000 gydelaks i fremtiden
mandag 12 jan 2015 - Ansager
I Varde Kommune glæder dambrugsejere, lodsejere, lokale foreninger og lystfiskere sig over, at Naturstyrelsen har givet tilsagn om økonomiske støtte til opkøb af 6 dambrug, hvor der nu vil blive skabt passage for vandrende fisk som snæbel, laks og havørreder.
tirsdag 3 jan 2012 - Ansager
Laksene i Ansager å når nu ikke længere end til dambrugsopstemningen i Ansager by