fredag 2 feb 2018 - Ansager
Savnes: Information om arbejdet i åen
Generatorer leverer strøm til pumper i åen, der holder ålejet tørt. Træerne langs åen har ikke meget rodnet tilbage.
Generatorer leverer strøm til pumper i åen, der holder ålejet tørt. Træerne langs åen har ikke meget rodnet tilbage. Foto: Karsten Madsen
Læserbrev om informationsniveauet ved å-projektet af Flemming Nørskov, Egedalen i Ansager

Ansager er en dejlig lille by, hvor er det skønt at mærkem hvordan mennesker engagerer sig i det, de føler for. Lige nu er vi nogen, der følger arbejdet i åen.

Jeg føler jeg mangler information om arbejdet i åen. Vi som bor på sydsiden af åen, er efterhånden temmelig meget berørt af det.

Generatorer der kører døgnet rundt, i stedet for at lave eksempelvis to oprigninger til byggestrøm, og på den måde pumpe helt støjfrit.

De informationer, jeg mener at have fået, har gået på, at adgangen til dette arbejde vil foregå fra dambruget. Hvis stort set alle træer skal fældes efterfølgende, dels fordi der skal tyndes ud i forbindelse med etablering af Ansager Søpark, og dels fordi mange træer nu er så skadede, at de dør alligevel. Hvorfor starter man så ikke med den rydning? Så ville kørsel på vores stier, der ikke er bygget til det, være undgået.

En lille gåtur i dag afslører, at asfalten nu er revnet flere steder. Den stakkels entreprenør har da haft bøvl nok, og skal der så komme diskutioner om reetablering af ødelagte stier oveni. Det er måske en del af entreprisen at lægge ny asfalt på som afslutning, eller?

Med venlig hilsen Flemming Nørskov, der savner lidt information.

 

Svar

Ovenstående er forelagt Jan Pedersen, fagleder for vandmiljø i Varde Kommune, der svarer:

Det var en vurdering mellem entreprenøren, rådgiver og Varde Kommune, at det ville give mindst gener og skader på de omkringliggende arealer, hvis anlægsarbejdet foregik i vandløbet, i stedet for langs kanten af dambruget.

Den megen nedbør der kommet i anlægsperioden har desværre vanskeliggjort anlægsarbejdet, og det har bl.a. betydet at det har været nødvendigt at anvende pumper for at holde å-lejet tørt.

Anlægsarbejdet har også taget noget længere tid end forventet, men entreprenøren arbejder målrettet på at få anlægsarbejdet afsluttet, og på at begrænse generne for de omkringliggende mest muligt.

Efter anlægsarbejdet vil arealerne langs åens sydside blive retableret.

Karsten Madsen

vist 1301 gange  
torsdag 19 apr 2018 - Ansager
De mange fremmødte vidnede om stor interesse for vandløbsrestaurering af Ansager å
onsdag 11 apr 2018 - Ansager
Alle interesserede er velkomne til indvielsen torsdag den 19. april og Varde Kommune står klar med pølser
lørdag 24 mar 2018 - Ansager
Med kun få inviterede til den historiske begivenhed blev Ansager Å onsdag morgen kl. 9 lagt tilbage i sit gamle løb
mandag 12 mar 2018 - Ansager
Ved åens sidste sving ved den tidligere opstemning rammes spånsjern ned for at holde på det opgravede mudder
tirsdag 19 dec 2017 - Ansager
Bunden i åen kunne ikke bære en af de tunge gravemaskiner, som indtil videre sidder urokkelig fast i dyndet
fredag 1 dec 2017 - Ansager
Alt vandet i åen er ledt gennem det tidligere dambrugsområde og det gamle åløb er tørlagt
onsdag 29 nov 2017 - Ansager
Betonspærringen ved afløbskanalen er fjernet for at gøre klar til at åen midlertidigt kan føres over i kanalen
fredag 24 nov 2017 - Ansager
Adgangsvej for de tunge maskiner er etableret ved rundkørslen på Egedalen
torsdag 16 nov 2017 - Ansager
Nu bliver der snart fri passage for laks og andre fisk når opstemningen til dambruget fjernes
torsdag 30 apr 2015 - Varde
Der er sket fremgang i laksebestanden i Varde Å, viser en rapport fra Danmarks Center for Vildlaks. Med de rette forhold er der mulighed for at øge laksebestanden til knap 4000 gydelaks i fremtiden
mandag 12 jan 2015 - Ansager
I Varde Kommune glæder dambrugsejere, lodsejere, lokale foreninger og lystfiskere sig over, at Naturstyrelsen har givet tilsagn om økonomiske støtte til opkøb af 6 dambrug, hvor der nu vil blive skabt passage for vandrende fisk som snæbel, laks og havørreder.
tirsdag 3 jan 2012 - Ansager
Laksene i Ansager å når nu ikke længere end til dambrugsopstemningen i Ansager by