onsdag 14 okt 2020 - Ansager
Genskabt vandløb sikrer tusind nye laks til Ansager Å
Fra undersøgelsen af fiskebestanden i Ansager Å
Fra undersøgelsen af fiskebestanden i Ansager Å Foto: PR
Det nye stryg, hvor dambruget tidligere opstemmede åen, er blevet hjemsted for lakseyngel

Genskabelsen af et oprindeligt vandløb i Ansager Å har resulteret i tusind nye lakseunger. Det viser en ny undersøgelse, der samtidig bekræfter, at Varde Kommune er på vej til at bryde en national tendens.

Dambrug nedlagt

I 2018 blev Ansager Dambrug nedlagt og erstattet med et såkaldt grusstryg, der skulle skabe bedre vilkår for ynglende laks, der indtil da havde været fraværende i området.

Nu viser ændringen sig at give resultater. En aktuel undersøgelse konkluderer, at stryget nu er hjem for cirka tusind lakseunger. Efter to år på stryget vil laksene søge mod havet, inden de yderligere et par år senere vender tilbage til stryget for at gyde. De tusind lakseunger er dermed begyndelsen på en øget tilstrømning af fisk, der både skal styrke naturen og gøre Varde Kommune til en attraktiv destination for lystfiskere.

Bryder national tendens

Undersøgelsen kommer samtidig med, at miljøminister Lea Wermelin har rykket alle landets kommuner for ikke at gøre nok i forhold til den nationale vandområdeplan, der skal forbedre det danske vandmiljø.

Ministerens vurdering er, at kommunerne med det nuværende tempo samlet set kun kan nå 30 procent af målsætningen inden planens udløb i 2021. Varde Kommune er allerede 80 procent i mål ved blandt andet at gennemføre projekter som i Ansager Å, etablering af okkeranlæg og nedlægning af faunaspærringer.

Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune:

- Genskabelsen i Ansager Å er et godt eksempel på, at vi med naturen i vores kommune har mulighed for at skabe stor variation i vandområderne. Med visionen ”Vi i Naturen” er det naturligt for os at prioritere vandområderne, og det giver heldigvis også et positivt udslag i forhold til vores bidrag til den nationale vandområdeplan.

Pressemeddelelse, Varde Kommune

Fakta

En af de cirka tusind nye lakseunger i Ansager Å blev fanget på kamera. Foto: www.fiskepleje.dk

  • Genskabelsen af det oprindelige vandløb i Ansager er et stryg på 640 meter. Det er et fiskeproduktionsareal på cirka 3800 m2.
  • Genskabelsen bryder samtidig en tidligere faunaspærring, der forhindrede fisk i at svømme videre til 74 km vandløbsstrækninger.
  • Undersøgelsen af fiskebestanden er gennemført i tæt samarbejde med DTU Aqua og Varde Sportsfiskerforening.
vist 2182 gange