fredag 19 feb 2016 - Varde
Laksekvote uændret i 2016
Ved elfiskeri efter moderfisk nær Spærredæmningen i november 2015 blev der fanget udædvanligt mange store laks, som stod tæt i åen
Ved elfiskeri efter moderfisk nær Spærredæmningen i november 2015 blev der fanget udædvanligt mange store laks, som stod tæt i åen Foto: Karsten Madsen
Trods den flotte 2015 sæson med 624 fangede vardelaks hæves laksekvoten ikke for 2016

Laksekvoten i Varde Å-system vil i år være på 160 vardelaks. Det samme antal som sidste år.

70 af laksene må være over 75 centimeter, mens 85 laks skal være under 75 centimeter. Der må derudover hjemtages fem vardelaks uanset størrelse i Linding Å, opstrøms Ansager Mølle og opstrøms Utoft Dambrug i Grindsted Å.

Fiskesæsonen strækker sig fra den 16. april til 31. oktober. Der må kun hjemtages én laks per mand i løbet af sæsonen.

Karsten Madsen

vist 826 gange