lørdag 28 nov 2015 - Ansager
Nye broer til Ansager
Broerne i Ansager trænger til en gennemgribende renovering
Broerne i Ansager trænger til en gennemgribende renovering Foto: Johnny Enghave
De to broer ved øen står først for, når renoveringen påbegyndes næste år

Broerne i de grønne områder er meget medtagne af tidens tand, og står overfor en gennemgribende renovering. I første omgang er det de to broer på øen. Broen ved indgang fra Søndergade og broen ved møllens bagside.

Hvilken type bro det bliver, er ikke afklaret endnu, men det finder vi ud af i samarbejde mellem Varde Kommune, Ansager Byudvikling og borgerforeningen.

Vej og Park har i foråret udarbejdet en tids- og handleplan for renovering af stibroer i de grønne områder og Byrådet har på baggrund af denne bevilget 100.000 kr i 2016 og i årene fremover til renovering stibroerne.

Vi har prioriteret renovering / ombygning af bro 1 og 2, som begge ligger få meter nord for åen, til udførelse i 2016. (se vedhæftede kortbilag)

Broerne kan enten bygges som en rørbro i stålrør ligesom rørbroen på Starupvej ved Hans Larsens Plads eller som en træbro magen til de eksisterende broer.

En rørbro vil være økonomisk fordelagtigt med hensyn til fremtidig vedligehold. Til gengæld passer en træbro måske bedst ind i parkudtrykket. Begge broer dimensioneres til kørsel med småmaskiner.

Johnny Enghave, formand for Ansager Borgerforening

vist 814 gange