fredag 10 maj 2019 - Ansager
Ansager Søpark modtager stor donation.
Søerne i parken har snart nået deres endelige størrelse. Kanten op mod stien fræses og gøres klar til såning af et bredt bælte med vilde blomster.
Søerne i parken har snart nået deres endelige størrelse. Kanten op mod stien fræses og gøres klar til såning af et bredt bælte med vilde blomster. Foto: Karsten Madsen
SE Vækstpulje har doneret 100.000 kr. til Ansager Søpark fase 2.

- Mens fase 1 er igangsat og nærmer sig sin afslutning, er det utroligt vigtigt for at opnå den fulde værdi af Søparkprojektet, at også fase 2 kan gennemføres. Med et budget på 465.000 kr. for fase 2 er donationen på 100.000 kr. fra SE Vækstpulje et stort skridt på vejen, som vi er utroligt taknemmelige for, udtaler Frank Sørensen fra Ansager Byudvikling.

Ansager Søpark projektet er opdelt i to faser:

1: Oprydning af området, opgravning af to søer, etablering af stier
2: Etablering af to broer, beplantning, tilsåning af areal, bord/bænke sæt mv.

Projektgruppen bag Ansager Søpark har på baggrund af donationen besluttet at starte en lokal indsamling, for at finde de resterende midler, da et samlet Søpark projekt vil være en kæmpe gevinst for hele vores område.

Pressemeddelelse, Ansager Byudvikling

Ansager Søpark

Ansager Søpark udspringer af udviklingsplanen for Ansager by, hvor der på det tidligere dambrugsområde ønskes etableret et stort grønt og rekreativt naturområde. Med en beliggenhed mellem to byområder, vil søparken være en grøn kile ind i byen, og vil være med til at højne kvaliteten af den bynære natur ved Ansager.

Projektet indebærer etablering af to større søer på området, der som et rekreativt område, med sti system og beplantning, binder det øvrige stisystem i Ansager sammen. Søerne skal tillige hjælpe til med at håndtere den stigende nedbørsmængde.

Der vil blive anlagt sociale samlingssteder, hvor forskellige sociale sammenkomster er mulige, så Udviklingsplanens målsætning om ”Det gode liv”, kan understøttes.

SE Vækstpulje

Energi- og telekoncernen SE har en vision om at fremtidssikre det samfund, som SE’s kunder og andelshavere er en del af. Det er også formålet bag SE Vækstpulje, som hvert år deler op mod 15 millioner kroner ud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling.

Pengene bliver givet til alt fra små, lokale projekter i kultur- og foreningslivet til større, innovative projekter. Begge aspekter er med til at skabe liv i lokalsamfundet og helt centralt er det, at pengene fra SE Vækstpulje er med til at gøre en forskel der, hvor de bliver bevilget.

Se kort over området.: Status for Ansager Søpark

vist 615 gange