fredag 10 maj 2019 - Ansager
Ansager Søpark modtager stor donation.
Søerne i parken har snart nået deres endelige størrelse. Kanten op mod stien fræses og gøres klar til såning af et bredt bælte med vilde blomster.
Søerne i parken har snart nået deres endelige størrelse. Kanten op mod stien fræses og gøres klar til såning af et bredt bælte med vilde blomster. Foto: Karsten Madsen
SE Vækstpulje har doneret 100.000 kr. til Ansager Søpark fase 2.

- Mens fase 1 er igangsat og nærmer sig sin afslutning, er det utroligt vigtigt for at opnå den fulde værdi af Søparkprojektet, at også fase 2 kan gennemføres. Med et budget på 465.000 kr. for fase 2 er donationen på 100.000 kr. fra SE Vækstpulje et stort skridt på vejen, som vi er utroligt taknemmelige for, udtaler Frank Sørensen fra Ansager Byudvikling.

Ansager Søpark projektet er opdelt i to faser:

1: Oprydning af området, opgravning af to søer, etablering af stier
2: Etablering af to broer, beplantning, tilsåning af areal, bord/bænke sæt mv.

Projektgruppen bag Ansager Søpark har på baggrund af donationen besluttet at starte en lokal indsamling, for at finde de resterende midler, da et samlet Søpark projekt vil være en kæmpe gevinst for hele vores område.

Pressemeddelelse, Ansager Byudvikling

Ansager Søpark

Ansager Søpark udspringer af udviklingsplanen for Ansager by, hvor der på det tidligere dambrugsområde ønskes etableret et stort grønt og rekreativt naturområde. Med en beliggenhed mellem to byområder, vil søparken være en grøn kile ind i byen, og vil være med til at højne kvaliteten af den bynære natur ved Ansager.

Projektet indebærer etablering af to større søer på området, der som et rekreativt område, med sti system og beplantning, binder det øvrige stisystem i Ansager sammen. Søerne skal tillige hjælpe til med at håndtere den stigende nedbørsmængde.

Der vil blive anlagt sociale samlingssteder, hvor forskellige sociale sammenkomster er mulige, så Udviklingsplanens målsætning om ”Det gode liv”, kan understøttes.

SE Vækstpulje

Energi- og telekoncernen SE har en vision om at fremtidssikre det samfund, som SE’s kunder og andelshavere er en del af. Det er også formålet bag SE Vækstpulje, som hvert år deler op mod 15 millioner kroner ud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling.

Pengene bliver givet til alt fra små, lokale projekter i kultur- og foreningslivet til større, innovative projekter. Begge aspekter er med til at skabe liv i lokalsamfundet og helt centralt er det, at pengene fra SE Vækstpulje er med til at gøre en forskel der, hvor de bliver bevilget.

Se kort over området.: Status for Ansager Søpark

vist 1123 gange  
lørdag 5 nov 2022 - Ansager
Ansager Byudvikling har sammen med Varde Kommunes biolog, vedtaget en forvaltningsplan for Ansager Søpark
torsdag 1 jul 2021 - Ansager
Er målet en flot klippet græsplæne eller blomster og "Vild med vilje"
tirsdag 26 jan 2021 - Ansager
Dronefilm over Ansager Søpark januar 2021 efter en frostnat
fredag 11 sep 2020 - Ansager
Oksbøl Savværk har leveret 5 borde-bænkesæt til Ansager Søpark
torsdag 2 jul 2020 - Ansager
Nu venter vi bare på, at rovfuglene tager godt imod de opsatte rede­kasser og flytter ind til foråret
fredag 5 jun 2020 - Ansager
Dambrugets forhenværende foderbygning blev i dag revet ned
lørdag 2 nov 2019 - Ansager
Søparken bliver allerede flittigt brugt, og i dag blev den officielt indviet af borgmester Erik Buhl
onsdag 23 okt 2019 - Ansager
Vær med til at fejre vores nye søpark lørdag den 2. november
søndag 29 sep 2019 - Ansager
Sæt kryds i kalenderen for indvielsen lørdag den 2. november
tirsdag 6 aug 2019 - Ansager Søpark
Lørdag blev de 10 gavekort á 500 kr, som Dagli'Brugsen har sponseret, udloddet blandt flagkøberne
torsdag 1 aug 2019 - Ansager
Indsamlingen til anden fase af Søparken er nu nået i mål
fredag 19 jul 2019 - Ansager
De vilde blomsterne står i fuld flor langs Søparkens ene side til glæde for mennesker, bier og sommerfugle
mandag 1 jul 2019 - Ansager
Hele juli måned kan du støtte Ansager Søpark ved at købe flag til 50 kr i Dagli'Brugsen
torsdag 27 jun 2019 - Ansager
Støt søparken ved at købe et flag for 50 kr, som også er et lod i en konkurrencen om 10 gavekort
torsdag 13 jun 2019 - Ansager
... men broen mangler
søndag 9 jun 2019 - Ansager
Carsten Jacobsen Uldbæk bor lige op ad Ansager Søpark og glæder sig over udsigten til masser af blomster til sine bier
tirsdag 4 jun 2019 - Ansager
Kan det virkelig passe, at der kun er indsamlet omkring 30.000 kr. af de manglende 315.000
torsdag 23 maj 2019 - Ansager
Friske fotos fra i dag af søparken
lørdag 18 maj 2019 - Ansager
Stenene skal bruges til en stensætning ved udløbet fra søerne i Søparken til Kaffeåen
lørdag 18 maj 2019 - Ansager
Med 25.000 fra Ansager Borgerforening og 25.000 fra Ansager Byudvikling er indsamlingen allerede kommet godt fra start
søndag 12 maj 2019 - Ansager
Inden længe vil vilde blomster pryde skråningen op til stien mod nord
lørdag 20 apr 2019 - Ansager
Et par skud fra oven af søparken. Man begynder at ane konturerne af den største sø
lørdag 13 apr 2019 - Ansager
Synes det er lidt hyggeligt, at der allerede er nysgerrige i vores nye sø.
onsdag 6 mar 2019 - Ansager
Projektet forløber planmæssigt. Der er ryddet op og udgravning af den første sø er godt i gang.
torsdag 14 feb 2019 - Ansager
Efter lang tids forberedelse sker der nu noget på Ansager Søpark projektet
fredag 16 nov 2018 - Ansager
Plan og Teknik i Varde Kommune har uddelt knap 2 mio kr til 9 udviklingsprojekter rundt om i kommunen
onsdag 14 nov 2018 - Ansager
Det er tid til en status på Ansager Søpark projektet, da det heldigvis er et projekt, der har interesse for mange af byens borgere
fredag 18 nov 2016 - Ansager
Det forhindrer ikke, at vi sammen med kommunen kan få et perfekt projekt op at køre