fredag 18 nov 2016 - Ansager
Ansager Dambrug nedlagt - og maskinerne er kørt i stilling
Det forhindrer ikke, at vi sammen med kommunen kan få et perfekt projekt op at køre

Naturstyrelsen har i august 2016 opkøbt vandindtagningen ved Ansager Mølles Dambrug. Dette indebærer, at dambruget helt nedlægges og opstemningen ved Ansager vandmølle forlægges, hvorved »Den gamle Vandmølle« ikke længere vil modtage vand fra åen. Ansager Å’s forløb bibeholdes næsten uændret, i stedet etableres et stryg på strækningen mellem dambrugets begyndelse mod øst og til udløb i åen ved øen, således at der opnåes et gennemsnitligt fald på 3‰.

Med dambrugets centrale beliggenhed i Ansager By, er der et stort ønske om, at arealet kan udlægges som et rekreativt område for byen. Dette vil betyde et stort frirum helt tæt på byens centrum, samt selvfølgelig give en øget herlighedsværdi for de tilliggende boligområder ved Egedalen og Præstevangen/Åparken.

En arbejdsgruppen bestående af Ansager Byudvikling, Ansager Borgerforening samt lodsejerne har udarbejdet et forslag til dambrugsarealets anvendelse, som vil binde de to byområder sammen og skabe et naturskønt rekreativt område. Vi kalder projektet NaturPark Ansager.

Klik på kortet for stort kort

Hent som PDF: Heinos tegning

Vi forstiller os. at et begrænset vandindtag fra Ansager Å føder de tre søer, som kobles sammen ved at genanvende dele af de gamle kanaler på dambruget. Vandet ledes efter søerne ud via eksisterende opstemning (kaffeåen).

Området tilplantes så det er nemt at vedligeholde, og der etableres stier rundt om søerne, bænkesæt mv. Der projekteres med en broforbindelse mellem Egedalens østlige ende og NaturPark Ansager.

Projektet er nu forelagt kommunen, der skal lave en myndighedsvurdering af forslaget. Endvidere er projektet betinget af, at der findes en løsning på opkøb eller leje af arealet fra lodsejerne.

Vi er fra arbejdsgruppen meget opsatte på at få etableret et fantastisk rekreativt område, næsten midt i byen.

Projektgruppen

Hent PDF med flere oplysninger: Projektbeskrivelse

vist 2662 gange  
lørdag 5 nov 2022 - Ansager
Ansager Byudvikling har sammen med Varde Kommunes biolog, vedtaget en forvaltningsplan for Ansager Søpark
torsdag 1 jul 2021 - Ansager
Er målet en flot klippet græsplæne eller blomster og "Vild med vilje"
tirsdag 26 jan 2021 - Ansager
Dronefilm over Ansager Søpark januar 2021 efter en frostnat
fredag 11 sep 2020 - Ansager
Oksbøl Savværk har leveret 5 borde-bænkesæt til Ansager Søpark
torsdag 2 jul 2020 - Ansager
Nu venter vi bare på, at rovfuglene tager godt imod de opsatte rede­kasser og flytter ind til foråret
fredag 5 jun 2020 - Ansager
Dambrugets forhenværende foderbygning blev i dag revet ned
lørdag 2 nov 2019 - Ansager
Søparken bliver allerede flittigt brugt, og i dag blev den officielt indviet af borgmester Erik Buhl
onsdag 23 okt 2019 - Ansager
Vær med til at fejre vores nye søpark lørdag den 2. november
søndag 29 sep 2019 - Ansager
Sæt kryds i kalenderen for indvielsen lørdag den 2. november
tirsdag 6 aug 2019 - Ansager Søpark
Lørdag blev de 10 gavekort á 500 kr, som Dagli'Brugsen har sponseret, udloddet blandt flagkøberne
torsdag 1 aug 2019 - Ansager
Indsamlingen til anden fase af Søparken er nu nået i mål
fredag 19 jul 2019 - Ansager
De vilde blomsterne står i fuld flor langs Søparkens ene side til glæde for mennesker, bier og sommerfugle
mandag 1 jul 2019 - Ansager
Hele juli måned kan du støtte Ansager Søpark ved at købe flag til 50 kr i Dagli'Brugsen
torsdag 27 jun 2019 - Ansager
Støt søparken ved at købe et flag for 50 kr, som også er et lod i en konkurrencen om 10 gavekort
torsdag 13 jun 2019 - Ansager
... men broen mangler
søndag 9 jun 2019 - Ansager
Carsten Jacobsen Uldbæk bor lige op ad Ansager Søpark og glæder sig over udsigten til masser af blomster til sine bier
tirsdag 4 jun 2019 - Ansager
Kan det virkelig passe, at der kun er indsamlet omkring 30.000 kr. af de manglende 315.000
torsdag 23 maj 2019 - Ansager
Friske fotos fra i dag af søparken
lørdag 18 maj 2019 - Ansager
Stenene skal bruges til en stensætning ved udløbet fra søerne i Søparken til Kaffeåen
lørdag 18 maj 2019 - Ansager
Med 25.000 fra Ansager Borgerforening og 25.000 fra Ansager Byudvikling er indsamlingen allerede kommet godt fra start
søndag 12 maj 2019 - Ansager
Inden længe vil vilde blomster pryde skråningen op til stien mod nord
fredag 10 maj 2019 - Ansager
SE Vækstpulje har doneret 100.000 kr. til Ansager Søpark fase 2.
lørdag 20 apr 2019 - Ansager
Et par skud fra oven af søparken. Man begynder at ane konturerne af den største sø
lørdag 13 apr 2019 - Ansager
Synes det er lidt hyggeligt, at der allerede er nysgerrige i vores nye sø.
onsdag 6 mar 2019 - Ansager
Projektet forløber planmæssigt. Der er ryddet op og udgravning af den første sø er godt i gang.
torsdag 14 feb 2019 - Ansager
Efter lang tids forberedelse sker der nu noget på Ansager Søpark projektet
fredag 16 nov 2018 - Ansager
Plan og Teknik i Varde Kommune har uddelt knap 2 mio kr til 9 udviklingsprojekter rundt om i kommunen
onsdag 14 nov 2018 - Ansager
Det er tid til en status på Ansager Søpark projektet, da det heldigvis er et projekt, der har interesse for mange af byens borgere