onsdag 14 nov 2018 - Ansager
Status: Ansager Søpark
Det er tid til en status på Ansager Søpark projektet, da det heldigvis er et projekt, der har interesse for mange af byens borgere

Vi har måttet ændre lidt på selve layoutet af søen, for at imødekomme alle forbehold vedrørende §3 områder og vanddybde i søerne, for at minimere risikoen for algedannelser. Helheds­indtrykket er dog bevaret, så området vil fremstå som et flot naturområde, der binder Egedalen og Præstevangen / Åparken sammen. Se kortet ovenfor.

Med henblik på at søge fonde om midler til at etablere Søparken, er der udarbejdet en tilbudsbeskrivelse, som er fremsendt til 4 forskellige entreprenører med henblik på tilbudsgivning. Beskrivelsen indeholder alle de delelementer, der skal være med i tilbuddene, dvs. oprydning, etablering af søerne, beplantning med træer og etablering af broer.

Med baggrund i de modtagne tilbud, skal der nu søges om tilskud fra diverse fonde, så projektet forhåbentligt kan igangsættes.

Vi har nogle fonde i kikkerten, men modtager gerne forslag til fonde eller lignende, der kan søges, eller andre måder at rejse midler på, så vi kan komme videre.

På Søparkudvalgets vegne.

Frank Sørensen, Ansager Byudvikling.

vist 1505 gange  
søndag 29 sep 2019 - Ansager
Sæt kryds i kalenderen for indvielsen lørdag den 2. november
tirsdag 6 aug 2019 - Ansager Søpark
Lørdag blev de 10 gavekort á 500 kr, som Dagli'Brugsen har sponseret, udloddet blandt flagkøberne
torsdag 1 aug 2019 - Ansager
Indsamlingen til anden fase af Søparken er nu nået i mål
fredag 19 jul 2019 - Ansager
De vilde blomsterne står i fuld flor langs Søparkens ene side til glæde for mennesker, bier og sommerfugle
mandag 1 jul 2019 - Ansager
Hele juli måned kan du støtte Ansager Søpark ved at købe flag til 50 kr i Dagli'Brugsen
torsdag 27 jun 2019 - Ansager
Støt søparken ved at købe et flag for 50 kr, som også er et lod i en konkurrencen om 10 gavekort
torsdag 13 jun 2019 - Ansager
... men broen mangler
søndag 9 jun 2019 - Ansager
Carsten Jacobsen Uldbæk bor lige op ad Ansager Søpark og glæder sig over udsigten til masser af blomster til sine bier
tirsdag 4 jun 2019 - Ansager
Kan det virkelig passe, at der kun er indsamlet omkring 30.000 kr. af de manglende 315.000
torsdag 23 maj 2019 - Ansager
Friske fotos fra i dag af søparken
lørdag 18 maj 2019 - Ansager
Stenene skal bruges til en stensætning ved udløbet fra søerne i Søparken til Kaffeåen
lørdag 18 maj 2019 - Ansager
Med 25.000 fra Ansager Borgerforening og 25.000 fra Ansager Byudvikling er indsamlingen allerede kommet godt fra start
søndag 12 maj 2019 - Ansager
Inden længe vil vilde blomster pryde skråningen op til stien mod nord
fredag 10 maj 2019 - Ansager
SE Vækstpulje har doneret 100.000 kr. til Ansager Søpark fase 2.
lørdag 20 apr 2019 - Ansager
Et par skud fra oven af søparken. Man begynder at ane konturerne af den største sø
lørdag 13 apr 2019 - Ansager
Synes det er lidt hyggeligt, at der allerede er nysgerrige i vores nye sø.
onsdag 6 mar 2019 - Ansager
Projektet forløber planmæssigt. Der er ryddet op og udgravning af den første sø er godt i gang.
torsdag 14 feb 2019 - Ansager
Efter lang tids forberedelse sker der nu noget på Ansager Søpark projektet
fredag 16 nov 2018 - Ansager
Plan og Teknik i Varde Kommune har uddelt knap 2 mio kr til 9 udviklingsprojekter rundt om i kommunen
fredag 18 nov 2016 - Ansager
Det forhindrer ikke, at vi sammen med kommunen kan få et perfekt projekt op at køre