onsdag 14 nov 2018 - Ansager
Status: Ansager Søpark
Det er tid til en status på Ansager Søpark projektet, da det heldigvis er et projekt, der har interesse for mange af byens borgere

Vi har måttet ændre lidt på selve layoutet af søen, for at imødekomme alle forbehold vedrørende §3 områder og vanddybde i søerne, for at minimere risikoen for algedannelser. Helheds­indtrykket er dog bevaret, så området vil fremstå som et flot naturområde, der binder Egedalen og Præstevangen / Åparken sammen. Se kortet ovenfor.

Med henblik på at søge fonde om midler til at etablere Søparken, er der udarbejdet en tilbudsbeskrivelse, som er fremsendt til 4 forskellige entreprenører med henblik på tilbudsgivning. Beskrivelsen indeholder alle de delelementer, der skal være med i tilbuddene, dvs. oprydning, etablering af søerne, beplantning med træer og etablering af broer.

Med baggrund i de modtagne tilbud, skal der nu søges om tilskud fra diverse fonde, så projektet forhåbentligt kan igangsættes.

Vi har nogle fonde i kikkerten, men modtager gerne forslag til fonde eller lignende, der kan søges, eller andre måder at rejse midler på, så vi kan komme videre.

På Søparkudvalgets vegne.

Frank Sørensen, Ansager Byudvikling.

vist 1155 gange