torsdag 2 jul 2020 - Ansager
Boliger til ugler og falke i Søparken
Heinrich Bro fra firmaet Pestibus er ved at ophænge en af 14 redekasser til rovfugle i området omkring Søparken i Ansager
Heinrich Bro fra firmaet Pestibus er ved at ophænge en af 14 redekasser til rovfugle i området omkring Søparken i Ansager Foto: Karsten Madsen
Nu venter vi bare på, at rovfuglene tager godt imod de opsatte rede­kasser og flytter ind til foråret

Der er i dag opsat 7 uglekasser og 7 falkekasser i træerne ved åen og ved Søparken. Hensigten med kasserne er, at rovfugle skal hjælpe med at bekæmpe mus og rotter eller i hver fald holde bestanden nede ved at stresse dem.

Før Søparken blev etableret var der dambrug på stedet, og tidligere dambrugsejer, Henry Bertelsen, fortæller, at der dengang var mange rotter i området ved dammene og at rotterne forsvandt ind i kloakkerne, da dambruget lukkede for to år siden.

Det stemmer fint med, at der samtidigt blev meldt om mange rotter i midtbyen af Ansager, tilføjer Hanne Hansen, der er rotteansvarlig i Varde Kommune, og som står bag projektet med redekasserne.

Pilotprojekt i Ansager

Under rotteplagen blev det i Varde Kommune besluttet som et forsøg at prøve en ny måde at bekæmpe rotterne på.

Ansager er med i første runde af forsøget med 14 kasser, derefter følger Varde med to opsatte kasser. Når de første erfaringer er høstet, vurderes det om metoden skal udbredes. Vi undgår giftstoffer, kan glædes over de store flotte fugle og slipper "måske" for rotterne, slutter Hanne Hansen, der er glad for, at projektgruppen for Søparken straks var med på idéen.

Arbejdet udføres af Heinrich Bro fra firmaet Pestibus, der har specialiseret sig i grøn skadedyrsbekæmpelse uden brug af giftstoffer. Redekasserne sættes op på steder, hvor fuglene har et godt udsyn og uhindret kan flyve ind og ud af kasserne.

Håbet er, at de nye redekasser bliver accepteret af de kommende rovfuglefamilier. Succeskriteriet er, at bare én familie flytter ind til foråret.

Kasserne er malet grå for tydeligt at kunne se ridser efter ugleklør på kanten af redehullet. Dette vil indikere aktivitet og dermed interesse for stedet. Heinrich Bro vil fremover komme og tilse kasserne en gang om måneden og evt. flytte de kasser, der ikke er besøgte, til et bedre sted.

Siddepæle

Næste fase bliver opsætning af 5 siddepæle til rovfugle omkring søen. Det er pæle fuglene kan sidde og hvile på, mens de spejder efter bytte. Tillige opstilles to foderbaljer, som skal lokke rotter og mus frem. Rovfuglene lærer efterhånden, at baljerne er et godt sted at søge føde og slår sig fast ned i området.

Karsten Madsen

Fakta

Et uglepar fanger typisk 1.000 mus og rotter på en sæson.

Foruden de 14 kasser som Varde Kommune har leveret er der opsat to umalede kasser leveret af beboere i området.

Prøv om du kan spotte alle 16 kasser - personligt har jeg kun kunnet finde 15 af dem. Der er ingen præmie udover æren til den der først tæller til 16 kasser.

Link til Pestibus Skadedyrssikring ApS, der har hængt kasserne op: pestibus.dk

vist 987 gange  
lørdag 5 nov 2022 - Ansager
Ansager Byudvikling har sammen med Varde Kommunes biolog, vedtaget en forvaltningsplan for Ansager Søpark
torsdag 1 jul 2021 - Ansager
Er målet en flot klippet græsplæne eller blomster og "Vild med vilje"
tirsdag 26 jan 2021 - Ansager
Dronefilm over Ansager Søpark januar 2021 efter en frostnat
fredag 11 sep 2020 - Ansager
Oksbøl Savværk har leveret 5 borde-bænkesæt til Ansager Søpark
fredag 5 jun 2020 - Ansager
Dambrugets forhenværende foderbygning blev i dag revet ned
lørdag 2 nov 2019 - Ansager
Søparken bliver allerede flittigt brugt, og i dag blev den officielt indviet af borgmester Erik Buhl
onsdag 23 okt 2019 - Ansager
Vær med til at fejre vores nye søpark lørdag den 2. november
søndag 29 sep 2019 - Ansager
Sæt kryds i kalenderen for indvielsen lørdag den 2. november
tirsdag 6 aug 2019 - Ansager Søpark
Lørdag blev de 10 gavekort á 500 kr, som Dagli'Brugsen har sponseret, udloddet blandt flagkøberne
torsdag 1 aug 2019 - Ansager
Indsamlingen til anden fase af Søparken er nu nået i mål
fredag 19 jul 2019 - Ansager
De vilde blomsterne står i fuld flor langs Søparkens ene side til glæde for mennesker, bier og sommerfugle
mandag 1 jul 2019 - Ansager
Hele juli måned kan du støtte Ansager Søpark ved at købe flag til 50 kr i Dagli'Brugsen
torsdag 27 jun 2019 - Ansager
Støt søparken ved at købe et flag for 50 kr, som også er et lod i en konkurrencen om 10 gavekort
torsdag 13 jun 2019 - Ansager
... men broen mangler
søndag 9 jun 2019 - Ansager
Carsten Jacobsen Uldbæk bor lige op ad Ansager Søpark og glæder sig over udsigten til masser af blomster til sine bier
tirsdag 4 jun 2019 - Ansager
Kan det virkelig passe, at der kun er indsamlet omkring 30.000 kr. af de manglende 315.000
torsdag 23 maj 2019 - Ansager
Friske fotos fra i dag af søparken
lørdag 18 maj 2019 - Ansager
Stenene skal bruges til en stensætning ved udløbet fra søerne i Søparken til Kaffeåen
lørdag 18 maj 2019 - Ansager
Med 25.000 fra Ansager Borgerforening og 25.000 fra Ansager Byudvikling er indsamlingen allerede kommet godt fra start
søndag 12 maj 2019 - Ansager
Inden længe vil vilde blomster pryde skråningen op til stien mod nord
fredag 10 maj 2019 - Ansager
SE Vækstpulje har doneret 100.000 kr. til Ansager Søpark fase 2.
lørdag 20 apr 2019 - Ansager
Et par skud fra oven af søparken. Man begynder at ane konturerne af den største sø
lørdag 13 apr 2019 - Ansager
Synes det er lidt hyggeligt, at der allerede er nysgerrige i vores nye sø.
onsdag 6 mar 2019 - Ansager
Projektet forløber planmæssigt. Der er ryddet op og udgravning af den første sø er godt i gang.
torsdag 14 feb 2019 - Ansager
Efter lang tids forberedelse sker der nu noget på Ansager Søpark projektet
fredag 16 nov 2018 - Ansager
Plan og Teknik i Varde Kommune har uddelt knap 2 mio kr til 9 udviklingsprojekter rundt om i kommunen
onsdag 14 nov 2018 - Ansager
Det er tid til en status på Ansager Søpark projektet, da det heldigvis er et projekt, der har interesse for mange af byens borgere
fredag 18 nov 2016 - Ansager
Det forhindrer ikke, at vi sammen med kommunen kan få et perfekt projekt op at køre