lørdag 28 nov 2015 - Ansager
Masser af store laks og havørreder
Elfiskeri efter moderfisk nær Spærredæmningen
Elfiskeri efter moderfisk nær Spærredæmningen Foto: Karsten Madsen
På strækningen fra Spærredæmningen og til Hesselbro ved Hodde elfiskede Varde Sportsfiskerforening lørdag formiddag efter moderfisk til avl

Det var knapt blevet lyst kl. 8.30 ved Spærredæmningen, da bådene blev sat i vandet, og elfiskeriet gik i gang. Det er ved Spærredæmingen, at åerne fra Ansager og Grindsted løber sammen og bliver til Varde Å.

Varde Sportsfiskerforening havde inviteret alle til at overvære fiskeriet, og der var mødt en del op denne kolde og regnfulde novembermorgen. Foreningen vil gerne, at mange ser, hvor tæt fiskene står i åen. Håbet er, at man så får lyst til at værne mere om åen og dens omgivelser.

Ved elfiskeri bliver fiskene lammet i et kort øjeblik af strøm fra en stang, der fra båden sænkes ned i vandet. Strømmen virker i en afstand på 1-1,5m fra stangen. De lammede fisk bliver indfanget i net og samlet op. Ved de udlagte stryg i åen sejler flåden forbi uden at fiske. Det gælder om at skåne eventuel yngel, som kunne opholde sig ved stryget, så de ikke bliver lammet og skyllet væk fra deres tilholdssteder.

De første store laks og havørreder kom snart til syne i vandoverfladen. Allerede i det første sving fik besætningen på flåden travlt med at samle fiskene op af vandet. Der var flere laks på over 100 cm. Den høje vandstand i åen voldte dog lidt problemer, så nogen af fiskene smuttede væk, men der var rigeligt med fisk at tage af. Allerede efter nogle få kilometer var målet på 100 laksemoderfisk og 70 havørreder næsten nået. Der manglede dog nogle hanlaks, så flåden måtte ud igen efter de sidste 19 hanlaks.

Laksene skal bruges til opdræt og blev kørt til Danmarks Center for Vildlaks i Skjern, hvor det videre avlsarbejde sker. Havørrederne blev transporteret til VSFs Klubhus i Varde og sat ud i en opbevaringsdam. Her skal ørrederne gå, indtil de kort før jul bliver taget op og afstrøget for æg.

Karsten Madsen

vist 1156 gange