lørdag 19 jan 2013 - Ansager
Vandløb: Ansager Å
Ansager Å
Ansager Å Foto: Karsten Madsen
Kendetegnet ved sit smukke uregulerede forløb gennem skov og eng.

Vandkvaliteten er meget høj og et yndet fiskevand, hvor det er muligt at fiske efter bækørred, stalling, laks og havørred.

Fiskekort til Ansager Å kan købes online her: fiskekortvest.dk

Kano
At sejle en tur, på Ansager Å, er en naturoplevelse, udover de sædvanlige, der er et rigt flora og dyreliv, åen snor sig gennem ådalen for til sidst, at ende ved sammen løbet med Grindsted Å, for til sidst at løbe ud i Varde Ny Å.

vist 1581 gange  
Seneste nyt om Ansager Å
tirsdag 14 feb 2017 - Ansager
Kurt Jensen fangede i dag vandstæren, der holder til ved Ansager å, på video
torsdag 28 apr 2016 - Ansager
I dette afsnit ses nærmere på mærkning af laks samt åens spærringer
fredag 19 feb 2016 - Varde
Trods den flotte 2015 sæson med 624 fangede vardelaks hæves laksekvoten ikke for 2016
tirsdag 12 jan 2016 - Varde
Nu kan nye kanoudlejere ansøge om autorisation til kanoudlejning på vandløb i Varde Kommune
onsdag 23 dec 2015 - Ansager
Nattens regn har fået Ansager Å til at brede sig ud på engene i ådalen
lørdag 28 nov 2015 - Ansager
På strækningen fra Spærredæmningen og til Hesselbro ved Hodde elfiskede Varde Sportsfiskerforening lørdag formiddag efter moderfisk til avl
lørdag 28 nov 2015
De to broer ved øen står først for, når renoveringen påbegyndes næste år
søndag 23 aug 2015 - Skovlund/Ansager
Skovlund og Ansager var i år for første gang med i å-dagen med et fælles arrangement
tirsdag 4 aug 2015
Under Mariefestival 2015 er der tovtrækning over Ansager å den 6. september kl. 13.00
torsdag 30 apr 2015 - Varde
Der er sket fremgang i laksebestanden i Varde Å, viser en rapport fra Danmarks Center for Vildlaks. Med de rette forhold er der mulighed for at øge laksebestanden til knap 4000 gydelaks i fremtiden
torsdag 26 mar 2015 - Ansager
Du kan fiske frit på en strækning af Ansager Å fra 16. april til 31. oktober
torsdag 19 mar 2015
Planen for naturområdet ved det gamle stemmeværk er rykket tættere på realisering efter at projektet har modtaget 516.000 kr fra Friluftsrådet
mandag 12 jan 2015 - Ansager
I Varde Kommune glæder dambrugsejere, lodsejere, lokale foreninger og lystfiskere sig over, at Naturstyrelsen har givet tilsagn om økonomiske støtte til opkøb af 6 dambrug, hvor der nu vil blive skabt passage for vandrende fisk som snæbel, laks og havørreder.
fredag 9 jan 2015 - Ansager
Lisa Schack Krog har fra 1. januar i år overdraget LSK kanoudlejning til Danny Bruslund
mandag 16 jun 2014 - Ansager
Det gælder for de unge fyre, som i stedet tager på tur med tømmerflåde på Ansager og Varde å.
lørdag 7 jun 2014
Bededagsferien bød sporadisk på tid til at dyrke min favorit hobby, fluefiskeriet efter ørreder i åen.
lørdag 24 maj 2014 - Ansager
Stemningsfuld aften med tusinder af de elegante majfluer sværmende over åen
onsdag 29 jan 2014
Laksekvoten for 2014 i Varde Å herunder Ansager Å er fastlagt til 120 laks
mandag 13 jan 2014 - Ansager
Ved elektrofiskeri i Ansager Å blev der fanget en flot snæbel på 60cm
onsdag 25 dec 2013 - Ansager
De seneste dages nedbør får åen til at løbe over sine bredder
tirsdag 26 nov 2013
Vandstæren og isfuglen er tilbage i Ansager. De er i dag begge set ved åen ud for Mariehaven
onsdag 25 sep 2013 - Ansager
Den passionerede fluefisker Ryan Sigwulf Jacobsen fra Billund fortæller om sine oplevelser ved Ansager å
lørdag 24 aug 2013 - Ansager
6 friske mænd med deres børn på kanotur
lørdag 24 aug 2013 - Ansager
Lystfisker går efter laks i Ansager Å ved stemmeværket
torsdag 15 aug 2013 - Ansager
Per og Anny Kongsager fra Esbjerg har altid kajakkerne med på tur, både sommer og vinter
lørdag 20 jul 2013 - Ansager
Vikingelejr ved Ansager Å som en del af Mariefestival
lørdag 27 apr 2013 - Ansager
Det er vokset godt til ved den genslyngede å nu knap tre år efter, at gravemaskinerne forlod området.
tirsdag 16 apr 2013 - Ansager
Den 16. april er lystfiskernes nytår. Nu må der fiskes igen efter en lang vinter.
lørdag 16 mar 2013 - Ansager
Vintergæst nordfra på besøg ved Ansager Å
tirsdag 3 jan 2012 - Ansager
Laksene i Ansager å når nu ikke længere end til dambrugsopstemningen i Ansager by.

Ansager Å nævnt i lokale medier

februar
september
marts 2016
februar 2015
januar 2015
december 2014
oktober 2014
september 2014
august 2014
maj 2014
Annonce
april 2014
februar 2014
december 2013
juni 2013
januar 2013
maj 2011
december 2010