torsdag 16 nov 2017 - Ansager
Vandløbsrestaurering ved Ansager Mølle
Nu bliver der snart fri passage for laks og andre fisk når opstemningen til dambruget fjernes

Nu starter Varde Kommune snart med at lave vandløbsrestaureringen ved Ansager Mølle. Det kommer til at betyde, at der over den næste tid, bliver en del anlægsaktivitet omkring møllen og Ansager Å.

Der skal laves passage ved møllen for fisk, og der skal udlægges grus i vandløbet. De betonbygværker der er ved dambruget og ved møllen fjernes. Selve møllen fjernes ikke. Der graves et nyt forløb uden om møllebygningen. Der vil blive fældet en række træer, men vi forsøger at begrænse det mest muligt.

For at begrænse skaderne på de omkringliggende arealer og for at lette anlægsarbejdet, vil Ansager Å i en kort periode, blive ledt over i afløbet fra det tidligere Ansager Mølle Dambrug. Herved sænkes vandstanden væsentlig i Ansager Å, på strækningen fra dambruget til møllen. Når anlægsarbejdet er overstået, vil vandet igen blive ledt over i Ansager Å.

Der vil i anlægsperiode blive anlagt en adgangsvej over den ubebyggede matrikel på Egedalen 37.

Du kan se hele projektet på Varde Kommunes hjemmeside, under ”Natur og Miljø” og ”Projekter”.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Varde Kommune, Jan Pedersen, tlf. 7994 7485.

Pressemeddelelse, Varde Kommune

vist 1185 gange  
Annonce

Udvalgte nyheder

november
april