fredag 24 nov 2017 - Ansager
Genopretning af Ansager å er begyndt

Adgangsvej for de tunge maskiner er etableret ved rundkørslen på Egedalen

I denne uge blev der en tidlig morgen lagt jernplader ud på den midlertidige adgangsvej til projektområdet. Vejen er etableret over den ubebyggede grund på Egedalen 37.

For at lette gravearbejdet vil Ansager å i en kort periode blive omlagt og ledt ned gennem dambruget.

Karsten Madsen

Læs mere her: Vandløbsrestaurering ved Ansager Mølle

vist 430 gange