onsdag 29 nov 2017 - Ansager
Fri passage gennem afløbskanalen

Betonspærringen ved afløbskanalen er fjernet for at gøre klar til at åen midlertidigt kan føres over i kanalen

Betonspærringen og broen over afløbskanalen er nu fjernet. Der mangler dog stadig et fire meter bredt betonbundstykke på tværs af kanalen. Der blev ikke sparet på hverken cement eller jern, da spærringen blev bygget, forsikrer føreren af gravemaskinen.

Næste trin er at lede åen ned gennem afløbskanalen, så det eksisterende åløb tørlægges. Åen skal derefter graves 70 cm dybere. Planen er at få et par dozere til at køre på bunden af den tørlagte å og skovle jorden op på dambrugssiden.

Inden vandet ledes tilbage i det restaurerede åløb, skal der udlægges et 20 cm tykt grus og stenlag i bunden.

Karsten Madsen

Se også: Genopretning af Ansager å er begyndt

vist 1586 gange