lørdag 30 dec 2017 - Ansager
Håndbold: Svar på debat
Håndboldudvalget erfarer visse uoverenstemmelser i opfattelsen af sagen omkring 2. division damer og deres træner

Der har været massive samarbejdsproblemer mellem div-træneren og håndboldudvalget (Hbu) i sæsonen 2017 med optrapning i november og december. Træneren frabeder sig al dialog og samarbejde med det ansættende udvalg, og betegner udvalget som idioter, han ikke kan bruge til noget.

Som aftalt i trænerens kontrakt skal denne genforhandles i perioden 1-12-17 til 31-12-17. Træneren ønsker hurtigt en afklaring på egen situation, da han står med et andet bud på hånden.

Den 12-12-17. Da div-træneren ikke ønsker at tale med Hbu, træder repr for Hbu samt dele af Hovedbestyrelsen (HB) til, (jvnf vedtægterne) og tager kontraktmødet med træneren og dennes talerør mellem udvalg og div holdet. På mødet informeres træneren om, at Hbu ikke ønsker at forlænge kontrakten, som udløber den 30-4-2018. Udvalget påpeger flere gange, at det ikke er trænergerningen der er utilfredshed med, tværtimod, men at det udelukkende er samarbejdsproblemerne, der ligger til grund for beslutningen.

Træneren meddeler, at han selvfølgelig ønsker at opfylde kontrakten, hvorefter han forlader mødet. Talerøret ytrer, at beslutningen er dårlig, og at flere spillere nu vil forlade klubben. Mødets ordstyrer svarer, at det må tiden vise, men om det kunne tænkes, at nogle spillere ville klubben trods alt. Der tages referat af mødet.

13-12-17. Træneren ønsker lønnen udbetalt. Han får straks udbetalt for det udførte arbejde indtil dato.

Ny træner er fundet

14-12-17. Efter div-damernes ønske, holdes der møde med Hbu, formanden for AIF og div damerne. På mødet oplæses referat fra kontraktmødet, og der informeres om, at der er fundet ny træner til sæsonen 2018/19. Dette vinder ikke tilpashed, da div-damerne ikke mener, at andre trænere kan byde den luksus, (ordret citeret) som den nuværende evner.

Dameholdet udtrykker, at de vil klubben, byen, hallen, atmosfæren i klubben og ikke mindst ånden. De beder os huske på, at de har brandet byen i Varde kommune, fået anerkendelse fra kommunen og er kendt ude i andre klubber. De ønsker at fortsætte dette, men kun med nuværende træner ved roret, og de opfordrer os til ikke at kontakte medierne.

På mødet anklages Hbu for inkompetence. Holdet er informeret om, at træneren er opsagt, og at der ikke er taget hensyn til spillernes ønske. De oplyses igen om, at der ikke er tale om en opsigelse, men at kontrakten ikke forlænges. Damerne opfordrer Hbu til at se situationen i et større perspektiv og opfordrer Hbu til at træde tilbage pga mistillid. De foreslår, at andre, der vil håndbolden, kan komme til i stedet.

Samtidig meddeler spillerne i fællesskab, at de stopper med håndbolden i Ansager, hvis ikke deres krav tages til efterretning. I øvrigt udtaler spillerne, at der ikke er problemer mellem spillere og træner, som de er blevet adviseret om. Dette har aldrig været udtalt af Hbu elle HB på kontraktmødet.

Træneren afleverer sin opsigelse

Efter mødet med spillerne afleverer træneren sin opsigelse pr dd. (og ikke med virkning fra 31-12-17) Hbu formanden kvitterer for modtagelsen. Samtidig bliver Hbu kontaktet af 5 personer, der ønsker at overtage håndboldudvalgets forpligtelser mhp andendivisionsholdet. De meddeler desuden, at de ønsker Hbu sat i miskredit i lokalsamfundet. Her ser Hbu da ingen anden vej, end at efterkomme ønsket fra de 5 personer, og de vælger at gå på pause.

20-12-17 indbyder AIF hovedbestyrelse til dialogmøde. Med på mødet er 1 repr fra håndboldudvalget, 3 af de 5 personer fra det selvbestaltede udvalg og konfliktkonsulent fra DGI. På mødet aftales hvilke opgaver de 5 personer kan gå ind i, og samtlige deltagere underskrev referatet. For ikke at optrappe konflikten yderligere er samtlige tilstedeværelse enige om, at der ikke laves udtalelser fra dette møde. Få dage efter mødet kontaktes repr fra Hbu med besked om, at de tildelte opgaver ikke ønskes overtaget alligevel.

Håndboldudvalget er forundret over, at de 5 involverede personer, der alle er erfarne i håndbold- og foreningsarbejde ikke er bekendt med bla:

  • At vedtægterne i AIF foreskriver (§13) at kun valgte personer kan nedsætte sig i et udvalg med beføjelser.
  • At udmeldelse af spillere forgår digitalt. Formanden for håndboldudvalget har endnu i skrivende stund ikke modtaget udmeldelser.

På Håndboldudvalgets vegne

Christian Hansen, Tobias Sadova, Iben Stavnsbo, Martin Axelsen, Ninna Balsgaard, Lone Sadova.

vist 1622 gange  
tirsdag 2 jan 2018 - Ansager
Som håndboldspiller i Ansager (pt på barsel) er jeg dybt rørt over denne sag om en ny træner
søndag 31 dec 2017 - Ansager
Nu er man igen kommet med ultimative krav
søndag 31 dec 2017 - Ansager
Kære borgerne i Skovlund og Ansager så har I sikkert læst om konflikten i håndboldafdelingen.
søndag 31 dec 2017 - Ansager
Læserbrev af Bjarke Kirkegaard Nielsen
lørdag 30 dec 2017 - Ansager
Jeg har som tidligere beboer og stadig hyppigt besøgende gæst i Ansager, fulgt nøje med i ”håndbold-sagen”
lørdag 30 dec 2017 - Ansager
Det er kun positivt, at mange bakker op om håndbolden i SIF/Ansager, og det er en af grundene til, at hovedbestyrelsen i AIF af flere omgange har fremrykket årsmødet
fredag 29 dec 2017 - Ansager
AIF har valgt at fremskynde det tidligere annonceret årsmøde til torsdag den 4. januar 2018 klokken 19.30 i Skovlund-Ansager hallen.
fredag 29 dec 2017 - Ansager
- få vil den ikke, og desværre havde de magten
onsdag 27 dec 2017 - Ansager
2. divisions damer ser sig nødsaget til at forlade AIF på grund af uoverensstemmelser
lørdag 23 dec 2017 - Ansager
AIF har valgt at fremskynde årsmødet i håndboldafdelingen i SIF/AIF til den 10. januar 2018 klokken 19.30 i Skovlund-Ansager Hallen