fredag 29 dec 2017 - Ansager
Debat: Mange vil håndbolden i Skovlund/Ansager
SIF/Ansager 2. divisionsholdet kæmper
SIF/Ansager 2. divisionsholdet kæmper Foto: Karsten Madsen
- få vil den ikke, og desværre havde de magten

Det er med afmagt at arbejdsgruppen for bevarelsen af 2. division i SIF/AIF i dag må erkende at dette ikke lykkedes.

Tirsdag den 12. december havde hovedbestyrelsen på vegne af håndboldudvalget indkaldt 1. holdets træner til møde for at snakke ny sæson 18/19. På mødet deltog også Pus Hansen. Her kom det frem at man ikke ønskede at forlænge kontakten med træneren pga. samarbejdsproblemer med udvalget samt manglende opbakning fra spillertruppen. Det kom de meget uforstående spillere for øre, og derfor indkaldte de håndboldudvalget til møde torsdag aften den 14. december.

Spillerne bakker træneren op

Spillertruppen præciserede overfor SIF/AIF`s håndboldudvalg og AIF´s formand at der er 100% opbakning til træneren, og at de derfor er uforstående overfor beslutningen. Inden mødets afslutning udtrykte spillertruppen mistillid til SIF/ AIF´s håndboldudvalg, og meddelte at de kun ønskede at fortsætte i klubben hvis det stadig var med Jens Ole som træner.

Jens Ole deltager ikke på mødet, og er derfor ikke bekendt med, at spillerne bakker op omkring ham.

Han afleverer derfor i mellemtiden sin opsigelse pr. 31.12/2017 til SIF/AIF`s Håndboldformand pga. fejlinformationen omkring den manglende opbakning fra spillerne. Da det viser sig at opsigelsen er givet på falsk grundlag har Jens Ole efterfølgende forespurgt om han må trække den tilbage. Dette har hovedbestyrelsen ikke være interesseret i.

Senere torsdag aften vælger håndboldudvalget at gå på pause idet vi Jimmy, Ulla, Margrethe, Lene og Pus giver udtryk for at vi er klar til at overtage pligterne for håndboldudvalget og dermed forsøge at bevare al håndbolden i Skovlund/Ansager. Dette vækker glæde hos spillerne, og de vælger derfor at fortsætte i klubben.

Vi får overleveret de kommende opgaver fra udvalget, som har valgt at gå på pause, og vi trækker i arbejdstøjet.

Søndag den 17. december sætter vi os sammen for at planlægge håndbolden for resten af sæsonen 17/18 samt det videre forløb.

Møde med overraskelser

Senere samme dag får vi besked fra hovedbestyrelsen om at vi ikke er beslutningsdygtige, og at de ønsker et møde med os den 20. december, hvor også en konsulent fra DGI deltager.

Optimistiske som vi er, tager vi til mødet med forventningen om at mødes med et udvalg som ønsker det samme som os – nemlig at bevare håndbolden i Skovlund/Ansager. Som vi ser det er det nemlig ikke kun håndbolden der rammes. Har vi ingen håndbold i Ansager, og det være sig både voksen og børnehold, så er der heller ikke nogen som efterspørger haltimer. Dermed rammes vores dejlige hal også hårdt på økonomien, og kan i allerværste fald være med til at lukke den.

Vores første overraskelse kommer da vi træder ind i lokalet, og ser at én af medlemmerne fra håndboldudvalget, som er på pause, også deltager i mødet.

Næste overraskelse kommer da vi bliver oplyst om at AIF er hårdt presset på økonomien, og pludselig føler vi ikke Jens Oles opsigelse kun er baseret på samarbejdsproblemer, men nu også meget på det økonomiske.

Vi oplyser, at vi selv kan skaffe midlerne der kan betale lønnen for det sidste halve år af sæsonen. Samtidig gør vi også opmærksom på, at de andre udgifter der måtte være til holdet såsom haltider, dommeromkostninger med mere stadig vil være der selvom holdet trækkes. Så som vi ser det, har vi alt at vinde men intet at tabe, ved at lade os fortsætte vores påbegyndte arbejde.

På mødet informerer vi også om, at der er bevilliget 2 x 25.000 kr. til divisionsholdet fordelt over henholdsvis 2018 og 2019 fra Varde Kommune til udvikling og fastholdelse af holdet.

Inden vi forlader mødet aftales det, at der inden juleaften skal være en afklaring på, hvordan fremtiden for håndbolden i Skovlund/Ansager skal se ud fremadrettet, og om vi kan arbejde videre i vores redningsproces. Dette føler vi ikke at vi har fået.

Sponsorkroner vil dække alle udgifter 1½ år frem

Dagen efter mødet (den 21. december) bliver AIF´s formand samt hovedbestyrelsen orienteret om, at der nu er samlet sponsorkroner nok ind til at alle udgifterne vedr. 2. divisionsholdet vil være dækket, og dermed være omkostningsfrit for klubben det næste 1½ år, men på denne henvendelse kommer der aldrig en tilbagemelding.

Den 23. december modtager vi dog en mail, hvori Hovedbestyrelsen informerer om, at de har valgt at indkalde til ekstraordinært årsmøde i håndboldafdelingen den 10. januar. Dette betyder reel set at 2. divisionsholdet står uden træner pr. 31.12/17, da hverken håndboldudvalget eller hovedbestyrelsen har kunnet finde en mulig træner – i så fald er det ikke blevet oplyst til hverken spillerne eller os.

Spillerne vælger derfor at forlade klubben nu og beder om deres udmeldelse fra SIF/AIF. Holdet skulle oprindeligt spille kamp den 6. januar (igen uden træner), men vælger de at spille kampen, forringer det deres mulighed for at skifte til en anden klub. Når en spiller stopper i sin respektive klub, får man 30 dages spillekarantæne, inden man er spilleberettiget i en anden klub. Når de ikke spiller kampen den 6. januar, kan de få Deres udmeldelse gældende fra den 10. december, hvor de havde deres sidste kamp, og kan altså allerede spille kamp for en ny klub midt i januar.

Mød op fra Skovlund og Ansager til mødet den 10 januar og stil spørgsmål

Vi håber og opfordrer derfor til, at både Skovlund og Ansagers borgere vil møde op i hallen den 10. januar kl. 19.30, hvor der er indkaldt til årsmøde, og stille spørgsmål til både håndboldudvalget og hovedbestyrelsen for deres valg og handlinger. ALLE kan selvfølgelig deltage i mødet.

Dette skriv er lavet ud fra vores synspunkt, og i respekt for det store stykke arbejde som trænerteamet omkring 2. divisionsholdet har ydet for klubben, og også for at alle skal vide, at vi har gjort hvad vi kunne for at redde håndbolden.

Venlig hilsen

Margrethe, Lene, Pus, Ulla og Jimmy

vist 2114 gange  
tirsdag 2 jan 2018 - Ansager
Som håndboldspiller i Ansager (pt på barsel) er jeg dybt rørt over denne sag om en ny træner
søndag 31 dec 2017 - Ansager
Nu er man igen kommet med ultimative krav
søndag 31 dec 2017 - Ansager
Kære borgerne i Skovlund og Ansager så har I sikkert læst om konflikten i håndboldafdelingen.
søndag 31 dec 2017 - Ansager
Læserbrev af Bjarke Kirkegaard Nielsen
lørdag 30 dec 2017 - Ansager
Jeg har som tidligere beboer og stadig hyppigt besøgende gæst i Ansager, fulgt nøje med i ”håndbold-sagen”
lørdag 30 dec 2017 - Ansager
Håndboldudvalget erfarer visse uoverenstemmelser i opfattelsen af sagen omkring 2. division damer og deres træner
lørdag 30 dec 2017 - Ansager
Det er kun positivt, at mange bakker op om håndbolden i SIF/Ansager, og det er en af grundene til, at hovedbestyrelsen i AIF af flere omgange har fremrykket årsmødet
fredag 29 dec 2017 - Ansager
AIF har valgt at fremskynde det tidligere annonceret årsmøde til torsdag den 4. januar 2018 klokken 19.30 i Skovlund-Ansager hallen.
onsdag 27 dec 2017 - Ansager
2. divisions damer ser sig nødsaget til at forlade AIF på grund af uoverensstemmelser
lørdag 23 dec 2017 - Ansager
AIF har valgt at fremskynde årsmødet i håndboldafdelingen i SIF/AIF til den 10. januar 2018 klokken 19.30 i Skovlund-Ansager Hallen