mandag 23 sep 2013 - Ansager
Ansager Hotel og Byggeriets Ildsjæle
I marts modtog Ansager Hotel 1.mill.kr. i støtte fra Byggeriets Ildsjæle finansieret af Real Dania.

I ansøgningen var beskrevet en bygningsbevarende og energioptimeret istandsætttelse, hvor der lægges vægt på at genskabe bygningen med dens oprindelige arkitektur.

"Istandsættelsen omfatter udskiftning af tag på hovedbygningen og tag på kultursalen, udskiftning af døre og vinduer, isolering af mure og loft, samt reparation af udvendige mure og trapper" fortæller Magnus Dahlmann, medlem af bestyrelsen for Ansager Hotel.

"Den indsendte ansøgning var alene en beskrivelse af det ønskede projekt. Efter meddelelsen om tilsagn om støtte har Ansager Hotel nedsat en projektgruppe, som har arbejdet videre med at beskrive detaljerne i projektet. Projektet er herfter indsendt til endelig godkendt af Dansk Bygningsarv, som er projektansvarlig for Real Dania. Den endelige godkendelse har vi modtaget nu i begynelsen af september, så nu er vi klar til at påbegynde Fase 3 i renoveringen af Ansager Hotel" afslutter Magnus Dahlmann.

Læs mere her: byggerietsildsjaele.dk

vist 395 gange