onsdag 15 maj 2013 - Ansager
Udvikling: Kultur- og bymiljø
I Ansager har vi Musikken som vækststrategi.

Ansager by er på mange måder enestående. Torvemiljøet og flere store markante bygninger, som blev opført helt tilbage i begyndelsen af 1900 tallet i en stil, der ikke er karakteristisk for en landsby, giver Ansager et betydningsfuldt særkende.

Stilen bærer præg af daværende fremsyn, driftighed g skabertrang for en driftig handels - og stationsby.

Selvom der er løbet meget vand igennem åen siden da, og meget har ændret sig, så er ansvarlighed, driftighed og skabertrang stadigvæk byens gængse parole.

Med Kultur - & bymiljø som det andet af tre indsatsområder, ønsker vi dels at rette fokus på byens indhold og udseende men også på bevidstheden om hvilke værdier byrummet skal give byens borgere og ikke mindst signalere til turister og andre besøgende i byen. Ansager by er for alle.

Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem kvalitet, løbende investering i opbygning, bevarelse, forskønnelse og vedligeholdelse af byrummet, således at byen altid danner en spændende og indbydende ramme for det gode liv og afspejler den kraft, vilje og evne vi i Ansager har til at skab

vist 481 gange