onsdag 15 maj 2013 - Ansager
Udvikling: Natur
I Ansager har vi Naturen som værdiskabende medspiller.

Ansager er betænkt med en natur, der er ganske usædvanligt for det normale vestjyske landskab. To åer gennemløber byen, og skaber baggrund for et grønt og frodigt udtryk gennem hele byen. Bybilledet er krydret med grønne bevoksninger, pladser, anlæg og parker, der giver Ansager særkende og en status som en af områdets smukkeste landsbyer.

Ansager Å slynger sig uberørt siden istiden, og langs åen går stisystemer gennem urgammelt ege krat og uberørte enge. Selve åen byder på et fremragende lakse og ørred fiskeri.

Nordøst for byen ligger Kvie sø som en oase i det flade vestjyske landskab, som en af landets få højmose søer, med sit klare søvand og en sjælden natur. Tæt på ligger også pølmosen med et rigt fugleliv.

Det er oplagt at inddrage naturen som et af de tre bærende elementer i Ansager udviklingsplan, således at de kunstneriske- og kulturelle aktiviteter knyttes sammen med den natur, som også gør Ansager unik.

Med naturen som et indsatsområde ønsker vi fokuseret at udbrede kendskabet til områdets berigende natur og det fritidsaktivitets udbud, den byder på.

Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem øget anlægsaktivitet, ved at udbygge bl.a. eksisterende stisystemer samt ikke mindst formidle naturen, ruter, seværdigheder og aktuelle aktiviteter fra byens turistkontor og fra turistguider, som kan hentes fra de mange webbaserede QR stationer, der opstilles i og omkring Ansager.

vist 493 gange