onsdag 30 jun 2021 - Ansager
Tusindvis af digitalis i Elbæk Plantage
Digitalis står tæt i en rydning i Elbæk Plantage
Digitalis står tæt i en rydning i Elbæk Plantage Foto: Birthe Mortensen & Karsten Madsen
I en rydning i Elbæk Plantage blomstrer lige nu i tusindvis af meterhøje digitalis også kaldet fingerbøl.

Birthe Mortensen i Ansager har undret sig over, hvor alle de mange digitalisplanter kommer fra, kun et par år efter, at området i plantagen blev ryddet for rødgraner.

Søren Ryge Petersen blev i en brevkasse sat på opgaven. Han skriver i sit svar, at han selv har observeret noget tilsvarende. Efter nærmere undersøgelse fandt han på stedet resterne af et gammelt hus med tilhørende have og han mener, at noget tilsvarende gælder for området i Elbæk Plantage.

Ansager Lokalhistorisk Arkiv er nu sat på opgaven med at undersøge, om der, som Søren Ryge Petersen formoder, tidligere lå et husmandssted eller gård på stedet.

Mulig forklaring

Før plantagen blev anlagt, omkring 1908, var der som i størstedelen af Ansager sogn, hede og åbne sandområder på stedet. Denne og de øvrige plantager syd for Ansager blev primært anlagt for sammen med læhegn at stoppe sandflugten fra de åbne sandområder ind på dyrkede marker og på sigt bevirke et mildere klima.

På gamle matrikelkort er der ikke spor efter beboelse på stedet, men på et ældre kort ses mange små felter med nåletræer indtegnet netop der, hvor digitalisplanterne nu gror. Det kan se ud til, at der har været en skovplanteskole på stedet. At det var her, de såede og fremavlede små bjergfyr til udplantning.

En mulig forklaring på de mange digitalis kunne være, at de små fyrretræer, der voksede i sandjord, er gødet med kompost og husdyrgødning fra gårde i nærheden. Sammen med næringsstofferne har der været digitalisfrø fra landbohaverne. Frø som gennem årene og inden træerne voksede sig store, har spirret og formeret sig og skabt et forråd af frø i jorden. Frøene har ligget i dvale i årtier, og nu hvor træerne er fældet og der er rodet op i jorden, er de igen spiret og digitalisplanterne er væltet frem.

Andre forklaringer på fænomenet modtages gerne. Fx kan de være sået med et bestemt formål. Ligeledes vil det være interessant at vide, om digitalisplanten er set andre steder omkring Ansager.

Gå ikke glip af oplevelsen. Tag turen til plantagen og se fænomenet med egne øjne.

Karsten Madsen, Ansager Lokalhistoriske Arkiv

Fakta

  • Digitalis stammer fra middelalderen, hvor den blev indført til Danmark som lægeplante, men senere fandt den også vej til prydhaven. Som reliktplante - et levende fortidsminde - står digitalis stadig ved mange kirker, klostre, middelalderborge men også i gamle landsbyer finder man den. Den er sejlivet og blomstervillige og ikke kræsen med hensyn til jordbund og kan således overleve i et område i mange hundrede år. Den er som mange af de gamle lægeplanter giftig.
  • Elbæk Plantage blev stiftet på en generalforsamling den 1. oktober 1908.
  • Der blev i plantagerne omkring Ansager næsten udelukkende plantet bjergfyr som første generation træer. Erfaringer fra tidligere tilplantninger i Vestjylland havde vist, at de var hårdføre, nøjsomme og gode til at fortrænge lyngen på heden. Senere skabte de læ for næste generation, som kunne være rødgran.
  • Historisk kort over området i Elbæk Plantage kort efter "Snurom".
vist 1989 gange