torsdag 22 okt 2020 - Ansager
Ansager Hotel ApS: Ekstraordinær Generalforsamling
Afholdes på Ansager Musikhotel kl 19.00 torsdag d 5. november 2020

Baggrund:

Ved den ordinære generalforsamling afholdt den 17. september 2020 blev bestyrelsen bemyndiget til at undersøge indkomne uopfordrede købstilbud på såvel hotel og hytteby - og sammenholde dem med øvrige løsningsforslag, hvor hotellets fortsatte drift opretholdes med en bestyrer og/eller forpagter.

På baggrund heraf indkalder bestyrelsen selskabets anpartshavere til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

Kl 18.30 Indskrivning til generalforsamlingen åbner. Der kan købes kaffe, øl & vand.

Kl 19.00 Generalforsamlingen åbner.

  • Valg af dirigent samt valg af referent og stemmetæller
  • Orientering v/ formand Ole Nielsen
  • Fremlæggelse af forslag:
    • 1. Frasalg af Hotel og/eller Hytteby
    • 2. Drift gennem bestyrer og/eller forpagter
  • Forslagene sendes til debat
  • Generalforsamlingens accept eller afslag til de fremlagte forslag
  • Indkaldelse til næste ekstraordinære GF

Kl 21.00 Forventet afslutning

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ansager Hotel ApS

vist 764 gange