torsdag 13 jun 2013 - Ansager
Generalforsamling i Ansager Hotel ApS
D. 30. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Ansager Hotel ApS

I beretningen takkede bestyrelsen de 150 Ansager borgere, som har bidraget med en imponerende frivillig indsats i den store renovering af hotellet.

Renoveringen er nu så langt, at hotellet med det nye køkken, nye toiletter, nymalede restauranter og sal er klar til åbne midt i juni.

Bestyrelsen kunne også oplyse, at den sidste finansiering er på plads, således at den udvendige istandsættelse af hotellet med nyt tag, nye vinduer og hovedindgange, isolering og istandsættelse af murværk med støtte fra Real Dania kan påbegyndes efter sommerferien. Et projekt som forventes, at være afsluttet i foråret 2014.

En vigtig opgave i den kommende tid vil være ansættelse af et forpagterpar eller en forpagter. Indledende samtaler er aftalt med interesserede ansøgere, men intet er afgjort endnu. Alle interesserede er meget velkomne til rette henvendelse til bestyrelsen.

Til bestyrelsen var der genvalg, således at bestyrelsen også fremover består at Kristian Gylling Jensen, Gert Hansen, Magnus Dahlmann, Kim Madsen, Ejvind Knudsen og Peter Fog, samt John Vedstesen, der er udpeget af Ansager Borgerforening.

Bestyrelsen har på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueret sig med Peter Fog som formand, Gert Hansen som næstformand, Kim Madsen som kasserer og Ejvind Knudsen som referent.

Med venlig hilsen
Peter Fog
Ansager Hotel ApS

vist 332 gange