lørdag 15 aug 2020 - Ansager
Haltrup Hede med blomstrende lyng
Lyngen på haltrup Heder er flottest lige nu i august hvor lyngen blomstrer
Lyngen på haltrup Heder er flottest lige nu i august hvor lyngen blomstrer Foto: Karsten Madsen
Skoven på Haltrup Hede blev lagt ned for 4 år siden i forventning om, at nye arter vil tage over. Nu er lyngen kommet tilbage

Haltrup Hede er et åbent hedeareal med lidt spredte bevoksninger af fyr på i alt 60 hektar. Spredte sandklitter skaber et kuperet terræn og en enkelt skovvej fører over arealet. Naturstyrelsen passer området.

Store maskiner lagde for 4 år siden skoven ned, så det kom til at ligne et stort spil Mikado, for siden at blive hugget til flis. Under rydningen blev de fleste bjergfyr fjernet, mens løvtræ og enebær blev bevaret af hensyn til dyr og insekter.

Da der igen kom lys til skovbunden tog lyng, revling, tyttebær og mange andre arter over.

For at hindre genvækst bliver en del af arealet afbrændt med jævne mellemrum. En flok får hjælper også til via afgræsning.

Lige nu viser lyngen i fuld blomst sig fra sin farverige side.

Karsten Madsen

Læs mere her: Naturstyrelsen

vist 972 gange