mandag 10 aug 2020 - Ansager
Orienteringsmøde om menighedsrådet og det kommende valg
Mødet holdes den 20 august kl. 17.00 i Ansager Sognegaard og alle er velkomne

Hvert 4. år vælges et nyt menighedsråd i Ansager. Med få undtagelser kan alle, der er medlem af folkekirken, betaler kirkeskat, er over 18 år og har boet i Danmark det seneste år stemme og stille op.

Valget foregår som en valgforsamling, der opstiller en liste med kandidater til det nye menighedsråd. I Ansager skal der stå seks personer på listen.

Tre af rådets nuværende seks medlemmer stiller ikke op igen, så der er brug for mindst tre nye. Kom til orienteringsmødet og hør nærmere. Måske er det et job, du har lyst til at prøve kræfter med. Inviter gerne nogen med, som du tror, kunne være interesseret.

Du kan roligt komme og høre om menighedsrådet og kirken den 20. august. Det er et rent orienteringsmøde. Selve valgforsamlingen, hvor opstillingslisterne udfyldes, holdes senere nemlig den 15. september 2020 kl. 19.00. Det er også i Ansager Sognegård.

Menighedsrådet har en del opgaver

Præsten er ikke ansat af menighedsrådet, men alle de andre medarbejdere som kirkegårdspersonale, præstesekretær, organist og kirkesanger er ansat og lønnes af menighedsrådet. Det er en forholdsvis stor arbejdsplads og menighedsrådet vælger en kontaktperson til at håndtere dette område.

Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst og naturens gaver. I den anledning er kirken smuk pyntet og klædt i efterårets farver.Tryk på billedet for at se mere...

Kirkegården

Kirkegårdspersonalet passer kirkegården, så den altid fremtræder imødekommende. Der plantes blomster, klippes hække, luges, klippes græs, skæres kanter, rives grus og grandækkes alt efter årstiden. Der er samtidig en del kontorarbejde med at fakturere for pasning og anlæg af gravsteder. Personalet er også med ved gudstjenester, begravelser og andre begivenheder i kirken.

Skovlund og Ansager sognes fælles præst, Trine Lydeking har bopæl på præstegården i Ansager, som derfor skulle gøres klar, inden hun flyttede ind.

Gamle fredede bygninger

Der er bygninger, der skal vedligeholdes og bevares. Kirken i Ansager er 900 år gammel og skal overlades næste generation i god stand og samtidig kunne bruges og fungere i det daglige. Præstegården er kun godt 100 år gammel men skal også holdes i god stand, så den er en værdig og funktionsdygtig bolig for præstefamilien.

Ansager Søpark er nu indviet og taget i brug. Området den ligger på tilhørte tidligere menighedsrådet, men er nu solgt til Varde Kommune. Rådet har været med i søpark-gruppen under Ansager Byudvikling og med til at virkeliggøre projektet, som mange nu har glæde af.

Økonomi

Menighedsrådet får hvert år tildelt et beløb, som skal strække til driften. Rådet vælger en kasserer, som styrer den del med hjælp fra et regnskabskontor, der fører selve regnskabet og stiller det pænt op. Til større anlægsudgifter, som fx renoveringen af præstegården i 2018, kan vi søge om ekstra penge, så beløbet ikke skal tages af driften.

Da vi ikke kunne samles i kirken ved påske, blev der optaget og sendt online gudstjenester ud på helligdagene. På fotoet Trine Lydeking og ved orglet Bente Andreasen Tryk på billedet for at se og høre mere...

Udflugter og koncerter

Hvis vi ser bort fra udfordringerne med corona, arrangerer menighedsrådet en eller to udflugter og et par koncerter hvert år. Dette er ikke muligt i år, da der højest må være 32 forsamlet i kirken og rådet ikke er tryg ved at sende en bus afsted en hel dag fyldt med menigheden.

Under Mariefestivalen i 2019. Havde organist Bente Andreasen for en stund overladt orgelet i Ansager Kirke til Mogens Fangel Damm (th), som vi kender fra Neighbours & Friends. Han fik hjælp af spillemand Michael Graubæk (tv). Der blev efter koncerten udvekslet tips og teknikker bag orglet.

Formanden

Formanden for menighedsrådet holder det hele sammen, indkalder til møder og repræsenterer rådet udadtil. Men alle har rig mulighed for at knytte kontakter og mødes og udveksle erfaringer med nabo menighedsrådene. Ansager arbejder især meget sammen med Skovlund. Vi har fælles præst, præstegård og kirkegårdspersonale, så der er en stor berøringsflade. Samarbejdet er sundt og inspirerende.

Med Lars fra Ansager Turist bag rattet gik sogneudflugten i 2017 over den genfundne bro til Horsens gamle statsfængsel.

Opgaver i den kommende periode

Den store trappe mod nord ud til Østergade trænger til en større reparation. Det samme gælder flisebelægningen på gangene. Der er kontakt til en arkitekt, som vil komme med en plan for dette samt forslag til en mere kørestolsvenlig indgang til kirken. Også belysningen på kirke og kirkegård skal forbedres, og den murede stensætning om kirkegården skal der ses på.

Der foreligger en plan for at udnytte det frie areal hvor kolonihaverne lå som sansehave. Det skal der arbejdes videre med.

Der er udover det materielle også fokus på at skabe mere liv i og omkring kirken med korsang, minikonfirmander og andre tiltag. Noget du som nyt medlem kan være med til at præge. Ideer er meget velkomne.

Karsten Madsen

vist 372 gange