onsdag 14 jun 2017 - Ansager
Modernisering af præstegården i Ansager
Ansager præstegård står foran en indvendig renovering.
Ansager præstegård står foran en indvendig renovering. Foto: Karsten Madsen
Skovlund og Ansager sognes fælles præst, Trine Lydeking Taylor får fremover bopæl på præstegården i Ansager, som derfor skal gøres klar, inden hun flytter ind.

Præstegården er velholdt, men efter 35 år med kun små forbedringer trænger den til en større indvendig renovering. Et nyt køkken skal der til, og begge badeværelser skal gøres mere tidssvarende. Kravene til en præstebolig har også ændret sig; der skal bedre isolering i gulvene og tæpper skal erstattes med trægulve.

Der er sat en erfaren arkitekt på opgaven og projektet er godkendt af provstiet og et estimeret beløb for projektet er bevilget. Nu er arkitekten godt i gang med den endelige projektering, hvorefter det skal ud i licitation til indbudte håndværkere.

Trods stor velvillighed og hurtig sagsgang hos provstiet, er der mange trin i projektet samt forhold, som skal undersøges nærmere for at undgå ubehagelige overraskelser undervejs. Alle tripper for at komme i gang, ikke mindst Trine, som ikke kan pakke helt ud, hvor hun bor nu, med udsigt til at skulle flytte igen om kort tid.

Målet er, at renoveringen er afsluttet omkring årsskiftet, men det er en ældre bygning, så der kan dukke uventede udfordringer op.

Skovlund og Ansager Menighedsråd samarbejder om projektet og vil løbende orientere om forløbet.

Karsten Madsen, Ansager Menighedsråd.

vist 1416 gange