søndag 5 jul 2020 - Ansager
Kære piger/Tidligere divisionsspillere i SIF/Ansager
Pressemeddelelse fra SIF/Ansager håndboldudvalg

Vi ved snart ikke, hvordan vi skal få jer forklaret det her, så det også giver mening for jer. Vi synes jo vi har været konkrete i vores udmeldninger af flere omgange, men med de kommentarer, der er kommet på nettet, kan vi godt se, at budskabet ikke har nået jer.

Vi prøver derfor med dette skriv i håbet om at kunne skilles på nogenlunde ordentlig vis uden tarvelige skriverier og mudderkast. Håndbold er én ting, men vi skulle jo gerne kunne mødes i andre sammenhænge i bybilledet fremadrettet.

Beslutningen vedr. nedlæggelse af eliteunderudvalget er taget af håndboldudvalget med opbakning fra en enig hovedbestyrelse, hvilket vil sige alle andre afdelinger/udvalg I AIF. Her er det vigtigt, at I forstår, at det udelukkende er eliteunderudvalget, der er blevet nedlagt. Det har isoleret set INTET med selve 2.divisionsholdet at gøre. Som vi også siger flere gange, så betyder det, at 2.dividionsholdet hører under bredden. Vi har ikke på noget tidspunkt meldt ud, at det skulle være 2.dividionsspillerene eller holdet, der er blevet nedlagt/ekskluderet/smidt ud. Det er alle ord der kommer fra jer selv eller jeres nye klub, og det er ganske sikkert sagt/skrevet i frustration og det er til dels også okay, men det gør ikke udsagnet sandt.

I en klub med knap 100 medlemmer er det bestyrelsens opgave at lytte til og på bedste vis forsøge at gøre samtlige medlemmer tilpasse. Det er en opgave, vi alle ved er umulig - er der 100 medlemmer er der også 100 forskellige holdninger og overbevisninger. Men kan man efterleve størstedelen af medlemmernes ønsker, så er man da nået et stykke. Når størstedelen af medlemmerne udtrykker stor frustration over den årelange konflikt, er vi i bestyrelsen nød til at handle. Ny bestyrelse, nye kræfter, ny tilgang til tingene.

Er man grundlæggende uenig i de beslutninger, der bliver taget er man nødt til selv at opsøge, tage ansvar og melde sig på banen ved næste valg. Dette er årsagen at VI sidder i bestyrelsen i dag. Vi ønsker at gøre en forskel og kæmpe for klubben. Så er det ganske givet, at der sidder nogen derude med en helt anden holdning, men det ændrer jo ikke på vores overbevisning.

Når sådan en konflikt opstår, så bliver der skrevet/sagt ting i fortrolighed i en sådan bestyrelse. Der bliver talt om enkelte personer. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at konflikten opstod på baggrund af enkelte personer, men som vi også før har sagt, så er der bare nogle ting, der har bedst af at blive i bestyrelsen.

Vi mener derfor ikke, at det er okay, at I på nettet og ganske offentligt forsøger at få os til at gå i detaljer iht. Konflikten, da dette ville betyde, at vi i bestyrelsen skulle hænge folk ud på nettet.

Vi inviterede jer til et infomøde. Der var 5 divisionsspillere, der mødte op, men I fik alle tilbuddet. Her havde I muligheden for åben kommunikation. Konflikten og de mange stridigheder gennem længere tid påvirker hele klubben. Det er ikke ”kun” 2. division, der er mærket heraf. Måden hvor konflikten rammer andre medlemmer, herunder børnene, er blandt andet alt den tid og kræfter, vi i bestyrelsen har skulle bruge på at afværge, slukke ildebrande og holde møder m.m. Den tid kunne være blevet brugt effektivt på at få børneholdene til at blomstre igen, at hjælpe herrerne til sportslig fremgang, finde gode trænere, imødekomme breddedamer m.m.

Tiden er dog imidlertid blevet brugt på at konflikthåndtere mellem udvalg og undervalg. Hertil skal siges at når man prøver at få flere haltider til de børnehold, vi nu engang har, så bliver man afvist med det svar, at 2.division skal have mest tid i hallen grundet ambitionsniveau. Det har vi eftergivet og I er blevet højt prioriteret, men med en fremgang på 23 % på børne/unge holdene det sidste år, er vi i bestyrelsen også nødt til at råbe op, så der bliver plads til børnene.

Det er jo ikke jer som spillere vi anfægter, men det team der står bag jer. Der hvor vi går jer på klingen er, når I ”truer” med at skifte klub ,når I ikke får det som I ønsker. Vi går jer på klingen, når I kaster med beskyldninger om misundelse, dårlig ledelse, tyveri og andet. Vi vil gerne i håndboldudvalget statuere et eksempel og klarlægge, at dette er en fremgangsmåde vi i SIF/Ansager ikke ønsker at underlægge os.

Vi vil gerne opfordre jer til at forsøge at se det fra begge sider og tænke på klubben som helhed fremfor 2.dividion isoleret.

Økonomi

I fht. det helt store spørgsmål om økonomi, så er det sådan, at alle aktiviteter (Fodbold, håndbold, badminton, gymnastik) i AIF hvert år ligger hvert deres overskud i en fælles kasse. Er der afdelinger der har underskud, bliver dette dækket at denne fælles kasse. Eliteunderudvalget har fået lov til at tage deres overskud med over i det nye regnskab, da I havde ambitioner om 1.division og det krævede opsparede kapital.

I stadig herudover fået midler fra AIF´s fælleskasse, hvilket også fremgår af regnskabet, dog uden at have tilført noget til fælleskassen.

Det er korrekt, at I i år har lavet et overskud, men husk nu lige på det enorme underskud, der har været i håndboldens afdelinger gennem flere år. Det er mange hundrede tusinde kroner, vi snakker om. Dette underskud har fodbold, gymnastik og badminton været med til at dække.

Herudover tilhører pengene jo ikke jer som spillere. Vi kan ikke udbetale en del af AIF´s overskud, hver gang en spiller forlader klubben. Pengene der er sparet op, tilhører projekt 2.division, og som vi også har fortalt til SA HK, så følger pengene licensen. Vi kan ikke overfor alle de andre medlemmer forsvare at sende likvide midler med, spillere der har meldt sig ud af AIF, over i en konkurrerende klub.

AIF er en social retfærdig konstellation, hvor alle bidrager. De midler kan vi i håndboldafdelingen ikke have eneret over og slet ikke når de andre aktiviteter gang på gang har været med til at dække håndboldens underskud.

Vi håber I har fået svar på nogle af jeres spørgsmål.

Selvom I alle har meldt her ud af AIF, så står døren åben og I er altid velkommen. Herudover ønsker vi jer alt godt fremover, med håbet om at I trods alt ikke slipper håndbolden.

Tak for nu piger!

Med Venlig hilsen, Håndboldudvalget

vist 1332 gange