torsdag 23 apr 2020 - Ansager
Er der forskel på Nørre Nebel og Varde?
Læserbrev om Varde Fritidscenter af Ernst Vedstesen, Lokallisten

Varde Fritidscenter

Da Varde Fritidscenter skulle renoveres og udbygges fremlagde de et projekt for Varde Kommune på i alt 29,5 mio. kr. Kommunen tog 8,0 mio. kr. fra kassebeholdningen og en kommunegaranteret lån på 16,5 mio. kr. De sidste 5,0 mio. kr. skulle komme fra IFV, som de har opsparet fra 2013 til og med 2017.

Desværre viste det sig at de 29,5 mio. kr. ikke var tilstrækkelig, så der kom en ekstra ansøgning på 8,0 mio. kr. Lånet skal være kommunegaranteret, hvilket betyder at Varde Kommune skal deponere 8,0 mio. kr. mere. Har i forvejen deponeret 16,5 mio. kr. til første ansøgning.

Denne ansøgning blev behandlet af byrådet den 3 marts 2020. Det var et enigt byråd som besluttede at give et kommunegaranteret lån på 8,0 mio. kr.

Form & Fritid Nørre Nebel

Centret har de sidste 4 år arbejdet på en plan for opdatering og udvidelse af centret. De har ansøgt diverse fonde og puljer og har derved skaffet 900.000 kr. Hele projektet er budgetteret til at koste 8,7 mio. kr. Pengene skal skaffes ved banklån og kommunegaranteret lån. Det er muligt at få banklån fordi centret er en selvejende institution.

Form & Fritid sender derfor en ansøgning på 3,7 mio. til Udvalget for Kultur og Fritid. Julie Gottschalk fra DF, ønsker projektet udsat mindst et år.

Kultur og Fritid behandler igen projektet den 20. april 2020. Projektet bliver godkendt med 5 stemmer for og 2 imod. Lars Teglgaard (V) og Julie Gottschalk (DF) stemte imod.

Lars Teglgaard og Julie Gottschalk har begge stemt for kommunegaranteret lån for 24,5 mio. kr. til Varde Fritidscenter.

Derfor: Er der forskel på Nørre Nebel og Varde?

Ernst Vedstesen, Lokallisten

Svar på dette: Ja, der er forskel på Varde og Nørre Nebel

vist 552 gange