fredag 23 feb 2024 - Ansager / Skovlund
2024 er politisk i fuld gang
Fr Ansager Søprark hvor broen over søerne er sejlet væk under højvande.
Fr Ansager Søprark hvor broen over søerne er sejlet væk under højvande. Foto: Karsten Madsen
Nyhedsbrev fra Per Thisted, byrådsmedlem

Jeg har her nogle kommentarer til lidt af det, som vedrører vort lokalområde.

For at starte med ikke bare én, men nu flere broer i Ansager. Efter de voldsomme nedbørsmængder kan jeg ikke mindes at have set mere vand i Ansager Å. Dertil masser af arealer dækket af vand. Den lille bro i Søparken mellem søerne drev væk og ligger nu i den østre ende. Forvaltningen har lovet at kigge på det snarest for at genplacere broen.

Nær Stemmeværkspladsen lige før Ansager Å og Grindsted Å løber sammen, er broen undermineret og spærret af. Forvaltningen forventer, at denne bro samt broen over Ansager Å ved Søparken (skolestien) bliver erstattet af nye broer inden sommerferien 2024. Det vil vi glæde os til.

Jeg har tidligere lovet at følge nogle sager tæt:

  • Belægning på Hovedgaden i Skovlund. Her er der desværre ikke nyt, da projektet er på venteliste.
  • Østergade i Ansager er meget ujævn. Den vil blive vurderet, formentlig sammen med en del øvrige huller og andet, som skal på plads efter vinterens ”hærgen”.
  • Oprindeligt var det planen, at Østergade skulle afvente separat kloakering, som p.t. forventes i Ansager i 2025-2027. Vi må se, om Østergade kan udbedres inden. I Skovlund starter separat kloakeringen her i 2024 i en del af byen.

Rensningsanlægget i Skovlund står overfor en større udvidelse, idet rensningsanlæggene i Agerbæk, Nordenskov og Sig bliver nedlagt og slammet skal via rørføring til Skovlund. Projektet er - eller er på vej - i høring. Det vil resultere i bedre rensning samt mindre overløb til vort å-system.

Der kommer yderligere 6 byggegrunde på Bjælkager i Skovlund, så Skovlund nu får et fornuftigt udbud på 9 grunde. Dette kunne lade sig gøre, idet området i forvejen var udlagt til boligområde.

Desværre kan det ikke siges i Ansager, hvor udbuddet er nede på 2 stk. i alt. Det er ikke tilfredstillende og sætter en ellers positiv udvikling i stå. Planklagenævnet mener, at Varde Kommune har for store arealer udlagt til bebyggelse – totalt set. Derfor er nye arealer til udstykning nødtvungent sat i bero. Varde Kommunes Plan Afdeling er i gang med at undersøge mulighederne for at komme videre, og vi er lovet en status i maj. Det er Oksbøl og Ansager, som er hårdest ramt.

Byrådet har siden januar 2023 arbejdet med en plan for Varde Kommune 2030 med analyser af befolkningssammensætning og de behov, som skal afdækkes med flere ældre og færre børn. Dertil rekruttering af medarbejdere til de opgaver, som skal løses – samt hvordan vi får økonomien til at hænge sammen. Heldigvis ser økonomien udmærket ud p.t. – og det skal vi gerne holde fast i.

Varde Kommune 2030 er en løbende proces, og fornylig kom en ny ældrelov, som skal indarbejdes, når vi kender den i endelig udgave. Dertil afventer vi med spænding Strukturkommisionens rapport, der offentliggøres til foråret. Begge dele vil utvivlsomt påvirke vor dagligdag fremover i væsentlig grad. Så der venter et spændende arbejde med at få det implementeret og integreret i Varde Kommune.

Vi har i Venstre flyttet lidt rundt på nogle udvalgsposter. Som følge heraf er jeg fremover kommet med i udvalget for Plan og Teknik i stedet for Udvalget for Økonomi og Erhverv. Herudover er kommet i et par råd og nævn, bl.a. Bevillingsnævnet. Jeg er fortsat med i Udvalget for Social og Sundhed.

Dagene længes og det går mod lysere tider – dejligt. Jeg vil ønske alle et godt forår.

Per Thisted
Vibevej 11, 6823 Ansager
Mail: pthb@varde.dk
Tlf: 29680929
Byrådsmedlem (V) og med i udvalgene for Plan & Teknik samt Social & Sundhed

vist 725 gange