tirsdag 4 feb 2020 - Varde
LAG: Ekstra grøn ansøgningsrunde på 1.1 mio
Erhvervsminister Simon Kollerup har åbnet for nye ansøgninger til Landdistriktspuljen under temaet Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne.
Erhvervsminister Simon Kollerup har åbnet for nye ansøgninger til Landdistriktspuljen under temaet Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Foto: Landdistrikternes Fællesråd Copyright
Kun projekter, hvis hovedformål er at fremme bæredygtig udvikling og grøn omstilling, kan komme i betragtning

Ansøgningsfristen for at få del i disse 1.1 mio i grønne midler hos LAG Fanø-Varde er den 14. maj 2020. Informationsmøder for nye ansøgere holdes torsdag den 26. marts på Varde Rådhus.

Her uddybes betingelserne for at komme i betragtning: Definition af bæredygtig udvikling

Læs mere på LAG Fanø-Vardes hjemmeside om hvordan du søger: lag-fanoe-varde.dk

Den ordinære uddeling af midler fra LAG ligger stille indtil en evt. ny runde er aftalt med EU. Det forventes først at blive i 2022, så denne ektraordinære runde er eneste chance for at søge i nogen tid frem.

Uafhængigt af LAG-midlerne har landdistrikterne også andre 10 millioner kroner på spil til grønne projekter. Erhvervsministeriet har nemlig åbnet for ansøgninger til forårets landdistriktspulje. Ansøgninger skal sendes til Erhvervsstyrelsen inden 3. april kl. 12.00.

I efteråret 2020 vil der komme en ny ansøgningsrunde, hvor der kan søges midler til forsøgsprojekter og projekter på de små øer med fokus på nærhed og styrkede lokalsamfund.

Karsten Madsen

Læs også: 10 millioner kroner til grøn omstilling

vist 267 gange