lørdag 28 dec 2019 - Skovlund-Ansager
Skovlund/Ansager Udviklingsråd holder møde med Ølgod Udviklingsråd
Referat af ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 19. December 2019

Deltagere: Peter, Hanne, Miriam, Finn, Kristian og Kitty

Bordet rundt:

  • Det var et rigtig godt foredrag om demens på Ansager Musik Hotel.
  • Der er afholdt møde om Sansehaven. Der afholdes møde igen i februar 2020. Der udarbejdes med hjælp fra Kommunens landskabsarkitekt et rammeforslag, der kan give inspiration til det kommende arbejde med etablering af en sansehave. Problemet omkring den japanske pileurt i Søparken blev også lige vendt.
  • På pladsen ved Den gamle Brugs i Skovlund, ser vi frem til at Regionen fjerner tankanlægget.
  • Martha har ordnet ansøgningen til Varde Kommune vedr. borde/bænke ved Kvie Sø. Vi glæder os over et positivt svar. Tak for indsatsen her til vores tidligere formand Martha.
  • I Skovlund Kulturhus er der ved at blive lagt sidste hånd på 1. salen. Der er rigtig fin efterspørgsel på lejemålene.

FUR (Fælles Udviklingsråd)

Referatet af seneste møde foreligger senere. D. 16. marts 2020 er der et fælles møde for alle udviklingsråd, hvor Skovlund/Ansager skal være repræsenteret med 4 deltagere.

Budgettet for 2020 og økonomisk status.

Inden 1./3. skal der indsendes regnskab for 2019 og budget for 2020 til Varde Kommune. Saldo dags dato er 36.500 kr.

Generalforsamling

Afholdes i Skovlund Kulturhus D. 26. marts kl 19.00

Borgerinddragende aktiviteter

I 2019 har Skovlund/Ansager Udviklingsråd bidraget til: Stemmeværks-dagen, Nedrivning af Brugsen i Skovlund, Søparken, Nytårskuren, Demensvenlig lokalsamfund, Foreningsmødet, Udviklingsplaner, Planlægning af Sansehave, Cykelsti mellem Krusbjerg og Skovlund.

Fællesmøde med Ølgod Udviklingsråd d. 1. januar 2020 i Skovlund Kulturhus. Følgende er på dagsorden:

  • 1. De sidste 3 km af cykelstien mellem Krusbjerg og Skovlund (Adelvej-Krusbjerg.
  • 2. Skal de to udviklingsråd gå sammen om, at synliggøre vores grønne attraktive områder? - Både for “os selv”, men også for turister. Altså få vores områder på det grønne kort.
  • 3. Golfklubben ved Ølgod bruges af mange 6823-Borgere. Kan de respektive udviklingsråd have en rolle i at endnu flere får glæde af og bidrager til Golfklubben i Ølgod?
  • 4. Andre forslag til hvordan vi sammen kan udvikle vores områder?

Derudover kan vi drøfte fælles opgaver, udfordringer og holdninger i forbindelse med arbejdet i Udviklingsrådene.

Gensidig info.

Fælles Foreningsmøde

- med forplejning d. 20. februar i Skovlund/Ansager Hallen kl 1830 (der inviteres 2 repræsentanter fra hver forening)

Tak for i år

Udviklingsrådet ønsker alle en forsat Glædelig Jul og et Godt Nytår, med tak for indsatsen i 2019

vist 364 gange