onsdag 13 sep 2023 - Ansager
Godt nyt om Ansager broerne
Nu sker der noget med broerne mellem Egedalen og Søparken/Præstevangen.

Der er endelig godt nyt om de to broer fra Egedalen til Søparken og Præstevangen, som har været afspærret i næsten et år på grund af dårlig stand.

Varde Kommunes udvalg for Plan og Teknik vedtog mandag den 11. september, at broen fra Egedalen til Søparken skal udskiftes med en ny, mens den anden bro over en tidligere dambrugskanal skal rørlægges.

Forvaltningens anbefaling var ellers, at den afspærrede bro skulle nedlægges og fjernes, og stiforbindelsen mv. skulle omlægges til den nærmeste af de nye broer, der indgår i Søparkprojektet, efter indsamling i byen.

Den eksisterende bro og stiforbindelse er en skolesti og en vigtig direkte forbindelse mellem Egedalen, Starupvej og den øvrige by, med asfalteret sti og belysning. Broen tjener samtidig som ophæng for fjernvarmerør til Egedalen.

Ansager Byudvikling, i samarbejde med Ansager Varmeværk og Skovlund-Ansager Udviklingsråd, har derfor indsendt notater til kommunen, hvor man kraftigt anbefalede en udskiftning af broen. Denne indstilling er nu fulgt af det politiske udvalg. Den anden bro over kanalen erstattes af en rørbro, idet man vurderer, at en opfyldning alene ikke vil være stabil nok til at anlægge stien over. Der bliver desværre ikke tale om en opfyldning af den sidste del af kanalen.

Der har været mange henvendelser til Ansager Byudvikling om status på broerne, og både Byudvikling og Udviklingsrådet har presset på løbende for at få sagen på dagsordenen i udvalget. Med hjælp fra vores lokale politikere lykkedes det endelig her i september. Der er endnu ikke en dato for, hvornår projektet færdiggøres, da der vil være leveringstid på en ny bro, men der er lys forude.

Frank Sørensen, Ansager Byudvikling.

Se referat: Udvalget for Plan og Teknik

vist 1215 gange