tirsdag 7 maj 2013 - Ansager
Stormøde: Ansager 2018 en plan
Stormøde om en udviklingsplan for Ansager
Stormøde om en udviklingsplan for Ansager Foto: Karsten Madsen
Et væld af "gode oplevelser" skal gøre Ansager attraktiv. Fokus på musik, kultur og bymiljø samt natur

Vi skal ha' en plan - en plan for Ansagers fremtid. Planen skal ligge på tryk inden sommer.

En byudviklingsgruppe har sammen med Varde Kommune arbejdet med ideer til planen - Ansager 2018. Der er mange trusler, især det faldende indbyggertal, men der er sandelig også mange muligheder.

Hvor er vi nu.

Det er altafgørende at få opbygget et sammenhold og fælleskab.

Lige nu har byen en enestående mulighed for at bygge videre på det, Helge har sat i gang med Musikgalleriet og ikke mindst det nye tiltag Mariefestival i samarbejde med sportsforeningen. Så musik vil være en vigtig byggesten.

Vi har mange flotte og gamle bygninger i byen, med købmandsgården, hotellet og vandmøllen som eksempler. Vi kan skabe et flot bymiljø.

Beliggende med to ådale, som går gennem byen, og med Kvie Sø, Pølmosen og plantager indenfor gåafstand er naturen også et aktiv, der skal satses på. Højaktuel er hele Varde Å projektet og det flotte område omkring spærredæmningen.

Hvor skal vi hen.

Byggende på de muligheder, vi har, viste byudviklingsgruppen hvilke konkrete ideer, den har arbejdet med. Ideerne vil senere blive præsenteret i detaljer her på ansager.info.

Nye ideer var meget velkomne, og der kom også flere frem på mødet. Der kom forslag om en mountainbike rute og et genopstået forslag om en sø ved Kølbanken og flere andre ideer.

Indtil den 13. juni kan man komme med ideer. I samme periode vil de på mødet nedsatte grupper arbejde med at færdiggøre idekataloget. Herefter lukkes idekassen for i år og planen går i trykken.

Med en plan i hånden viser erfaringen fra andre steder, at det er lang mere sandsynligt at ideerne faktisk bliver realiseret. Den trykte samlede plan/vision for Ansagers fremtid vil gøre det nemmere at tiltrække fondsmidler.

Kommunikation.

Det er vigtigt, at vi alle kender og er en del af de fremtidige projekter. Så gruppen vil satse meget på at kommunikere ud, hvad der vil ske fremover.

En årlig begivenhed.

Et råd fra eksperter i byudvikling er, at en årlig tilbagevendende begivenhed er meget vigtig for en velfungerende by. - Mariefestival.

Gode oplevelser.

Vi skal skabe de gode oplevelser. Det er de gode oplevelser, der gør det attraktivt at leve i Ansager, og det er de gode oplevelser, der kan trække nye folk til byen enten som turister eller tilflyttere.

I 2007 da Ansager var blevet en lille by i udkanten af en stor kommune, blev interessegruppen Paraplyen stiftet. Paraplyen har siden arbejdet på mange projekter for udvikling af byen. Det er dette arbejde, der nu er videreført af byudviklingsgruppen.

vist 822 gange