onsdag 26 jun 2019 - Skovlund-Ansager
Referat: Møde i udviklingsrådet 20. juni 2019
Emner: Givende at være frivillig, Skovlund Brugs, søparken, demens-alliance, stort turismepotentiale og udviklingsrådenes opgave fremover

Deltagere: Hanne, Inger, Finn, Kristian og Kitty

1. Bordet rundt:

Finn kom netop fra en frivillig indsats ved Lille Marie Festival i Mariehaven med 1100 ovenud begejstrede og taknemlige gæster. Stemningen var helt fantastisk og som frivillig får man virkelig meget igen.

Kristian beretter at nedtagning af Brugsen i Skovlund er begyndt og det blev markeret med en rundvisning og forfriskninger søndagen før. Legepladsen som udviklingsrådet også har støttet er igang. Dejligt at se initiativer bliver realiseret og Kristian orienterer, at der handles en del huse i Skovlund for tiden. Han har desuden deltaget i kåring af Årets landsby - det blev Gårde. Stort Tillykke!

Inger fortæller om Borgerforeningens planer om, at deltage ved indvielsen af Søparken.

Hanne har været til Demens-alliance i Varde. Tilhørende var generelt imponeret over initiativerne i vores område. Positiv oplevelse. Det er en ide der har spredt sig til Ølgod med flere. Og målet med mødet er netop at inspirere. Der er forslag i sparekatalog om at spare på hjælpen til pårørende. Og der er drøftelse omkring hvor ærgerligt det vil være når først folk har engageret sig.

Kitty har lidt spontant startet et Airbnb tilbud. Og er overrasket over, at der i løbet af få dage er booket omkring 30 overnatninger. Mange er børnefamilier der ønsker sig lidt fredelige omgivelser. Det vidner om, at der er stor turisme-søgning til 6823, hvor der jo er mange muligheder for at skabe kapacitet.

2. Konstituering

Der afventes til mødet i august.

3. Ref. fra FUR

Hanne havde repræsenteret Ansager på mødet. Workshop UR version 2.0 skulle godkendes. Der var drøftelser omkring hvordan vi får kommunikeret ud hvad der er URs opgave. Og der er forslag om en pixie-model som hver UR kan bridrage til.

Efterårsmødet med Udviklingsrådene og Byrådet kommet til at have særlig fokus på bosætning Der var desuden drøftelser omkring at fremtidige møder mellem Plan og Teknik-udvalg og de enkelte UR, hvert andet år skal være af mere strategisk karakter. Næste møde mandag d. 28. oktober kl. 17-21 og der var en kort drøftelse omkring at det må tilstræbes, at være den samme der deltager på de 4 FUR-møder, men at det ikke nødvendigvis behøver at være formanden.

4. Behov for samarbejde med Byudviklingsråd i det kommende FUR–arbejde.

Per Thisted fra Ansager Byudvikling inviteres til UR mødet i august.

5. Søparken i Ansager

Bidrag til indsamling? Udviklingsrådet bidrager med 10.000 kr til en bro.

6. Næste møde bliver 15. august kl. 17.30.

Vi mødes hos Inger og går ned og ser Søparken Punkter på nuværende er konstituering og FUR-deltager.

7. Eventuelt.

Hyggelig snak :-)

Referent: Kitty Gamkinn

vist 560 gange