mandag 10 dec 2018 - Skovlund-Ansager
Skovlund-Ansager Udviklingsråd ønsker jer alle en glædelig jul
Et år rinder ud, og vi i Skovlund-Ansager Udviklingsråd kan se tilbage på et begivenhedsrigt år

Et år, hvor vi blandt meget andet har set på skolestruktur, cykelstier, bænke ved Kvie Sø, turisme, demensvenligt samfund og meget andet. Vi har også gennemgået vedtægter og forretningsorden og tilpasset sidstnævnte, så nye medlemmer af rådet kan få overblik over vores arbejde.

Vi har arbejdet med at synliggøre de ting, vi arbejder med og håber, at du har fulgt med i de månedlige fortællinger her på Ansager Info. Det har glædet os, at indlæggene har været læst af rigtigt mange, og det animerer os til at fortsætte stilen.

Ny model for Udviklingsrådene

Noget, som har fyldt meget i vores samtaler, er udviklingsrådenes fremtidige struktur. Der har været nedsat en arbejdsgruppe af folk fra det fælles udviklingsråd og fra kommunens erhvervs- og økonomiudvalg. Udvalget barslede i november med deres forslag til Udviklingsrådene i Varde Kommune. Forslaget blev drøftet på et stormøde med alle medlemmer af alle udviklingsråd i kommunen samt alle byrådsmedlemmer, og er nu sendt til offentlig høring. Du kan se hele oplægget og følge sagen på dette link: Fremtidig model.

Som noget af det første i 2019 vil vi tage fat på et temamøde for ALLE foreningerne i vores lokalområde, 6823 Ansager – Skovlund – Kærbæk og alle de små landområder imellem. Mødet vil foregå den 6. februar kl. 19 i Skovlund Kulturhus.

I starten af januar vil vi sende en invitation ud til bestyrelsen for alle foreninger i området med oplæg til mødet. Jeg har tidligere skrevet herom, her får I kort opridset tre hovedpunkter:

 • Hvad kan foreningerne bruge Udviklingsrådet til?
 • Hvordan kan vi alle blive bedre til at informere og koordinere aktiviteter i området?
 • Hvordan kan vi arbejde sammen på tværs og skabe synergi i vores arbejde?

Rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes I alle

Martha Voss, Formand, Skovlund Ansager Udviklingsråd

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Skovlund Ansager Udviklingsråd 6. december 2018

Deltagere: Martha, Kristian, Finn, Max, , Miriam, Hanne og Kitty. Fraværende: Inge

Siden sidst – bordet rundt

 • Der har været Sponsormøde på Kvie Sø Efterskole og der var rigtig stor tilslutning. Tak for det.
 • 10. december kl. 10 kommer Ældreminister Thyra Frank til Ansager Plejehjem. Her skal Britta Buhl og Miriam Heide sammen med to repræsentanter fra Varde Kommune, fortælle om demens-projektet.
 • 20. december tager Udvalget for Plan og Teknik stilling til Cykelstier. Ole Andreasen fra Ølgod Udviklingsråd og Vognmand John Christensen har hver givet tilsagn om egen indsats svarende til 10.000kr. på strækningen mellem Krusbjerg og Skovlund. Der har i det hele taget været meget stor engagement fra private, erhverv og foreninger. Tak for det.
 • 5. januar er der Cabaret og Musical-musik fra gammel tid på Ansager plejehjem.
 • 11. januar afholdes Nytårskur på Ansager Hotel. Der kommer nærmere information på Ansager Info.
 • 22. januar er der planlagt demensaften på i Sognegården i Ansager. Der kommer nærmere information på Ansager Info.
 • Skovens Dag er på stand by. Dansk Skovforening har besluttet, at der ikke skal holdes en national Skovens Dag længere. Måske er tiden til at vi skal nytænke et andet koncept eller dag. Mette Bækgaard Johnsen, Varde Kommune vender tilbage når der er klarhed over kommunens plan.

Status på regnskab

14.991kr minus 3000kr til musik-aften til børnefestival.

Næste års planlagt arbejde

Foreningsmøde 6. Februar 2019 i Skovlund Kulturhus. Mødet bliver ikke kun for formænd, men for alle bestyrelsesmedlemmer.

Planlagte mødedatoer

 • 3. januar kl 1900 i Skovlund/Ansager hallen
 • 6. februar kl 1700 i Skovlund Kulturhus
 • Vi forventer at afholde generalforsamling i sidste halvdel af marts, afhængig af indleders muligheder.

Ønsker og Mål

Udviklingsrådet vurderer, at der er et udskilningsløb i gang i landdistrikterne. Dette udskilningsløb kan gå hurtigt og det vil vi ikke være en del af. Vi vil skabe sammenhæng, der hvor det styrker vores lokalsamfund.

Eksempler på det er samarbejde i menighedsrådet, på rideskolen, pensionistforening, Kvie Sø efterskole, Demens aften, mange sportshold, cykelstien mellem Skovlund og Ansager, selve udviklingsrådet og meget mere.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.

På vegne af Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Kitty Gamkinn

vist 272 gange