søndag 21 apr 2013 - Ansager
Hotel: Brunch og information
Brunch på Ansager Hotel
Brunch på Ansager Hotel Foto: Karsten Madsen
140 gæster var søndag formiddag samlet på hotellet til brunch

Efter en indbydende og velsmagende brunch, som Inge Thisted fra Smagsgalleriet leverede med vanlig sans for kvalitet, fik de 140 gæster i alle aldre en opdatering på hotelprojektet.

Peter Fog, formand for bestyrelsen, takkede for den store opbakning fremmødet til brunchen vidnede om. Det er meget vigtigt for de frivillige at mærke, at byen stadig står bag projektet.

Der er endnu ikke fundet en forpagter til "byens bedste hotel", men nu hvor ombygningen er godt undervejs, ser bestyrelsen optimistisk på det.

- Vi er kommet langt, men vi er kun halvvejs i mål, kunne Magnus Dahlmann fortælle. Han skitserede kort de 4 faser i projektet.

1. fase begyndte foråret 2012 med renovering af hyttebyen. Der blev brugt 120.000 kr + 50.000 kr fra LAG på at sætte hyttebyen i stand. Det blev afsluttet grundlovsdag 2012 og bidrager nu positivt til projektet med en omsætning, der nærmer sig 200.000 kr om året.

2. fase er den gennemgribende renovering og ombygning, som er nødvendig for at få fat i en forpagter. 1.200.000 kr er der afsat til denne del. Fase 2 forventes afsluttet i maj/juni i år.

3. fase, som er den udvendige renovering, påbegyndes i maj og vil vare til marts 2014. Det er denne fase de 1.000.000 kr fra Realdania er øremærket til. Alle vinduer og døre skal skiftes og taget bliver nyt. Murværket repareres og der skal sættes lamper op. Hotellet skal igen fremstå som den pragtbygning, det er midt i byen.

4. fase bliver udnyttelsen af 1. sal. Et udvalg er nedsat og skal komme med ideer til den bedste udnyttelse sidst på året. Det er endnu helt åbent, hvad 1.sal skal bruges til. Projektet vil kunne komme igang april 2014 samtidig med, at den udvendige renovering er afsluttet.

Der er stadig brug for flere frivillige og anpartshavere - bare sig til, hvis man vil hjælpe.

Mariefestival

Hotellet bliver en af scenerne under mariefestival 2013, som finder sted i Ansager fra den 31. august til 2 september. 250 musikere vil spille overalt i byen.

Det er en enestående chance for en tilbagevendende begivenhed i byen. En festival som vil trække mange mennesker til. Bak op om det, køb billetter og lad ikke denne enestående chance for byen gå tabt, lød opfordringen.

Læs mere om:  Mariefestival 

vist 459 gange