torsdag 18 maj 2017 - Ansager
Året der gik i Ansager Byudvikling
Formandens beretning på generalforsamlingen i Ansager Byudvikling den 18. maj 2017

Foreningen blev stiftet i juni måned 2013.

Foreningen har hjemsted og adresse på Stationsvej 3 i Byens Hus i den gamle stations-bygning. ABU bor til leje og Byens Hus er en ideel ramme for organisationens mange møder og aktiviteter. Foreningen bruger også husets faciliteter ifm besøg udefra.

Foreningens organisation

Ansager Byudvikling tegnede ved 2016 årsskiftet 635 medlemmer / et betydningsfuldt mandat set i lyset af, at der bor 1.297 i Ansager by og 1761 inden for Ansager Sogn.

Foreningen har en syv-mands bestyrelse. Der er nedsat fem udvalg: Kommunikation, Bosætning, Turisme, Erhverv og Fundraising

Der er tre indsatsområder: Musik & Kreativitet - Bymiljø - Natur

Under de tre indsatsområde er der i dag mere end 30 projekter og delprojekter. De fleste af projekterne er indeholdt i udviklingsplanen ”Ansager 2018”. Øvrige projekter er udsprunget af de 13 anbefalinger, der er indeholdt i vækstplanen ”Med kulturen som storsejl for vækst”, som foreningen har arbejdet med siden 2015.

Hvis vi putter alle ind i et samlet organisationsskema bliver det godt nok STORT. Det indeholder mere end 150 frivillige ildsjæle, som på den ene eller anden måde i dagligdagen er med til at udvikle Ansager indefra. Organisationen forstår at holde momentum, og har fokus på eksekveringskraft.

Her er det ikke tydeligvis ikke nok at være forandringsparate – her skal man være FORANDRINGSSKABENDE. I vil om lidt høre om fremdriften i udvalgte projekter ifm indsatsområde formændenes delberetninger.

Byens vision er fortsat: "Ansager skal være et besøg værd og værd at bosætte sig i”

Vi ved at tilflytning og bosætning er VIGTIG. Det er vigtig for skolen, for børnehaven og det er byens delvision. Får vi ikke hele tiden nye tilflyttere …går det igen ned ad bakken ”2007 – 2012”.

ABU har derfor i 2016 valgt at tage en mere markedsføringsmæssig rolle på os. Det vil sige, at fortælle omverdenen om byens sammenhold, om byens egen nytårskur, om det kreative hus opståen og mange aktiviteter, om 24 timers Musikcamp, om velkomstmøde for nye tilflyttere, om om om om vores kan og vil kultur.

At kommunikere er vigtig

Vi holder kursen… det spiller bare i Ansager

ABU kommunikerer eller gør sig synlig igennem forskellige medier. Løbende information på Ansager Info, med opslag på facebook, artikler i de trykte medier men også når det er muligt i TV og radio.

Det er et langt sejt træk – (en gang markedsføring siges at være ingen markedsføring). Vi skriver om byens nytårskur, om delmål som realiseres, om MarieFestivalen, om Dansk og Nordisk Mester, Aktiviteter, som Ansager Byudvikling proaktivt er gået ind i.

Vi søger ikke kun dialog og samarbejde med andre byer – vi skaber det!

Erhvervsnetværk (Sig i vækst) – Lokal Investeringsvirksomhed LIV, Bødkerhusgruppen for landdistriktspolitik, Turist ”Kulturisme” i Varde Kommune, Paneldebat om iværksætteri hos Power Tover, Aktiv delagtiggøre os i Skolestruktur debatten, og hver gang med brændende kærlighed og med ønske om, at det styrker vores bys anseelse.

Et godt eksempel på en aktivitet afholdt inde i byen, men som har givet genklang uden for byen – har senest været bosætningsudvalgets invitation til EJENDOMSMÆGLERE

Jamen nytter det alt sammen?

Tja …indbyggerantallet falder ihvertfald ikke længere. Ansager Byudvikling fik tildelt Årets skulderklap 2016. Havde vi fået det uden kommunikation, næppe.

Ansager blev kåret til Årets Landsby i Varde Kommune og er nu blandt tre finalister i opløbet om at blive Årets Kommune i Danmark. Jo vi bemærkes ude omkring.

Tak for samarbejdet med Jer alle i 2016 - og dermed ordet tilbage til dirigenten.

Magnus Dahlmann, formand for Ansager Byudvikling

vist 817 gange