tirsdag 5 dec 2023 - Ansager
Julehilsen fra Ansager Byudvikling
Ansager Byudvikling har gang i mange projekter i og omkring Ansager. Ny bro over åen, autocamperplads, nyt torv med vandleg, takt og tonepladsen mm
Ansager Byudvikling har gang i mange projekter i og omkring Ansager. Ny bro over åen, autocamperplads, nyt torv med vandleg, takt og tonepladsen mm Foto: ai dall-e
Seneste Nyt: Udvikling af torv, broer og byggegrunde i lokalområdet

Med indgangen til årets sidste måned vil vi fra Ansager Byudvikling ønske alle borgere i Ansager en glædelig jul og orientere lidt om igangværende projekter. Vi har måttet sande, at ting tager tid, selvom vi bruger meget tid på at fremme de enkelte projekter.

Et meget vigtigt område, som der er lagt mange kræfter i, er etableringen af nye byggegrunde. Der er kun to grunde tilbage i Ansager, udbudt af kommunen. Vi har presset meget på for at fremme en ny udstykning. En afgørelse fra Lokalplanankenævnet sætter dog hele den nye kommuneplan ud af kraft på grund af for store udstykninger andre steder i kommunen i forhold til det beregnede behov. Vi står derfor uden vished om, hvornår nye byggegrunde kommer til Ansager, men vi holder sagen varm.

Broen fra Egedalen til Søparken bliver fornyet, og udskiftningen er fra kommunen lovet til foråret.

Til Torveprojektet har vi fået udarbejdet en detaljeret anlægs- og beplantningsplan af arkitektfirmaet Exventar, som blev sendt til Varde Kommune til godkendelse. Sagsbehandlingstiden i kommunen har været lidt lang, da man havde betænkeligheder ved en øget pasningsopgave for kommunen. Vi har nu afholdt et møde med kommunen, hvor det er aftalt, at Ansager Byudvikling vil stå for de plejeopgaver, der overstiger det niveau kommunen udfører i dag. Med denne aftale har vi fået grønt lys fra kommunen til projektet med nogle små rettelser for at reducere vedligeholdelsesomkostningerne.

Arkitekt Jette Lund er nu ved at lave de sidste rettelser, og vi kan herefter indhente tilbud på de forskellige elementer i projektet. Med et mere nøjagtigt prisoverslag kan vi gensøge fonde for at få den endelige finansiering på plads.

Takt- og tonepladsen har været længe undervejs. Den oprindelige plan for placeringen glippede, og vi har i et år søgt efter en ny placering. En aftale var på plads på grunden over for det gamle slagteri, tilhørende Multimarketing, men da Multimarketing forståeligt ønskede en tidsbegrænset aftale, opfyldte vi ikke de krav, forskellige fonde har til en aftales længde.

Vi arbejder nu med en plan om at låne en del af arealet ved børnehaven, som de ikke selv anvender. Både børnehaven og kommunen har foreløbigt nikket ja til, at vi kan etablere pladsen her. Layout og beskrivelse skal nu tilpasses den nye placering og fremlægge en plan til endelig godkendelse. Projektgruppen er meget positiv over en placering i tilknytning til børnehaven. Det kan blive et rigtigt fint projekt.

Som en hjælp til både nye tilflyttere til byen og turister vil vi udarbejde et bykort med en oversigt over nyttige steder samt seværdigheder. På kortet vil der være en kort beskrivelse, som kan udvides ved at scanne en QR-kode.

I løbet af sommeren blev autocamperpladsen endelig færdig. Der skal nu arbejdes med markedsføring af pladsen, så der forhåbentligt kommer mange gæster i 2024-sæsonen.

Glædelig jul fra Ansager Byudvikling

vist 704 gange