torsdag 18 maj 2017 - Ansager
Begivenheden har fundet sted
Generalforsamling i Ansager Byudvikling
Ansager Byudvikling holder ordinær generalforsamling kl. 19.00 på Ansager Musik Hotel

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Budget og fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal sendes til formanden på abu@ansager.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til køkkenet bedes tilmelding ligeledes foretaget på abu@ansager.dk

Alle er velkommen.

Ansager Byudvikling

vist 311 gange