torsdag 4 maj 2023 - Ansager
Vild med Vilje
Vildeng frøblandinger rummer et væld af arter, hvoraf nogle trives bedre end andre. Efter 1-3 år forsvinder de et-årige arter, og de flerårige arter der er bedst tilpasset lokaliteten overtager. Hvilke arter der ender med at dominere afhænger af lys, skygge, tørke og fugtighed på arealet.
Vildeng frøblandinger rummer et væld af arter, hvoraf nogle trives bedre end andre. Efter 1-3 år forsvinder de et-årige arter, og de flerårige arter der er bedst tilpasset lokaliteten overtager. Hvilke arter der ender med at dominere afhænger af lys, skygge, tørke og fugtighed på arealet. Foto: Karsten Madsen
Areal med vilde blomster og planter ved boligerne i Søparken i Ansager

Hvis man bevæger sig forbi det lille græsareal i trekanten ved boligerne i Søparken (Krogagervej/Østergade), vil man opleve at dette lille jordstykke lever sit helt eget liv...næsten.

Vi vil nemlig gerne give plads til hjemmehørende vilde plantearter på arealet for at skabe bioderversitet samt fremme en vild og mangfoldig natur. Men for at finde ud af hvad der vokser af naturligt hjemmehørende plantearter og for at fremme naturens rigdom på arealet, vil området kun blive slået ca. 2 gange årligt - forår og efterår.

Det er vigtigt for, at de hjemmehørende plantearter kan få liv, at jorden er så næringsfattig som muligt – det giver de bedste betingelser for vilde blomster og planter. Derfor er det også vigtig at al afklip bliver samlet med det samme.

Vi har haft fornøjelsen af at have biolog og landskabsarkitekt fra Varde Kommune på besøg for at undersøge om arealet havde potentiale for hjemmehørende vilde blomster og planter, hvilket hun mente der var. Det skal blot have sin tid.

Der var et ønske fra nogle af områdets beboere og Alfabo, om der også kunne plantes nogle frugttræer i området, hvilke Varde Kommune vil bidrage med.

Mht. vedligeholdelsen af græsarealet, er vi så priviligerede, at nogle af de lokale vil stå for hhv. græsslåning og opsamling af afklip, de par gange om året det er aktuelt. Tak for det!

Så! - når I kører forbi det lille græsareal og det forekommer lidt vildt indimellem, så er det fordi at det er det.... Vi har handlet i fuldt overlæg;-)

Elise Saxild Kristensen,
Ansager Byudvikling

vist 514 gange