tirsdag 31 maj 2016 - Ansager
Ny formand for Ansager Hotel
Bestyrelsen har valgt Knud Erik Madsen til at følge efter den tidligere formand Peter Fog, der ikke ønskede genvalg

Den 12. maj 2016 blev ordinær generalforsamling afholdt i Ansager Hotel ApS. Fremmødet var flot med 65 fremmødte anpartshavere.

I beretningen kunne bestyrelsen gøre status:

Året startede uden forpagter, da Caspar Theis stoppede som forpagter ved udgangen af 2014. Hotellets anpartshavere stod selv for driften frem til 1. maj, hvor Charlotte og Jimmy Østergaard overtog forpagtningen. Charlotte og Jimmy ønskede ikke at fortsætte forpagtningen efter den 31, december 2015.

Fra nytår og frem til den 1. juni er det igen anpartshaverne, som har driften af hotellet, men fra den 1. juni er hotellets nye forpagtere David Borchardt og Michael Pedersen.

Udlejning af Hyttebyen har i 2015 også været varetaget af hotellets anpartshavere, men David og Michael vil også have ansvar for udlejning og drift af Hyttebyen efter den 1. juni.

Bestyrelsen har efter nytår foretaget nedbrydning og oprydning på hotellets 1. sal, således at der kan etableres hotelværelser. Ved forårets uddeling af LAG-midler modtog vi 250.000,- kr. til dette formål, men yderligere finansiering er nødvendig inden at projektet kan gennemføres.

Til bestyrelsen var genvalg til Knud Erik Madsen og Ejvind Knudsen, mens der var nyvalg til John Vedstesen i stedet for den hidtige formand Peter Fog, som ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsens medlemmer er det kommende år Kristian Gylling Jensen, Gert Hansen, Søren Sørensen, Knud Erik Madsen, Ejvind Knudsen og John Vedstesen. En bestyrelsesplads er ledig, idet bestyrelsen i Ansager Borgerforening endnu ikke har udpeget deres medlem til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen fortalte vores kommende forpagtere David og Michael om sig selv, deres baggrund, forretningsmodel, koncept, åbningstider, maden, arrangementer, hytteby og meget mere.

På bestyrelsesmøde den 26. maj 2016 har bestyrelsen konstitueret sig på følgende vis:

  • Formand: Knud Erik Madsen
  • Næstformand: Gert Hansen
  • Kasserer: Ejvind Knudsen
  • Bestyrelsesmedlemmer: Søren Sørensen, Kristian Gylling Jensen og John Vedstesen samt en ledig plads til borgerforeningens repræsentant.

Bestyrelsen Ansager Hotel ApS

vist 827 gange