mandag 11 jan 2016 - Varde
Musik- og teaterhus i Varde
Svært at huske navnet på et 'kært barn' med mange betegnelser!

Multihus, kulturhus, teaterhus og musik- og teaterhus er ord, der er brugt om Varde Kommunes måske kommende nye musik og teaterhus på Kulturspinderiet i Varde! Med initiativet skabes gode tidssvarende rammer til Danmarks største amatørteater 7-kanten, der samtidigt giver masser af muligheder for det øvrige kulturliv i hele kommunen.

KulturSpinderiet blev med indvielsen i oktober 2015 et samlingssted for byens kreative aktører. KulturSpinderiets store potentiale for et kreativt rum var en af de væsentligste årsager til, at Byrådet besluttede at afsætte 500.000 kroner. Hensigten var at konkretisere idegrundlaget og søge fonde og puljer til at medfinansiere selve byggeriet.

- Det er så her vi står, fortæller udvalgsformand for Kultur- og fritid Lisbet Rosendahl. Vi har gennemført en prækvalifikation og det er 5 virksomheder, der nu skal komme med deres bud på bygningens arkitektoniske ydre udtryk. Det er vigtigt, at den endelige udformning supplerer kulturmiljøet på stedet, men også at det har en vis kant! Det næste skridt vi står overfor er, ifølge udvalgsformanden, at samle interessenterne i hele Varde Kommune omkring dette fantastiske potentiale for eksponering af teater, musik, foredrag og evt. camps af flere forskellige former slutter Lisbet Rosendahl.

Det forberedende arbejde til et kommende musik- og teaterhus ligger helt i tråd med 7-kantens planer! Formanden Inge Vad Wodskou fortæller, at teaterforeningen på generalforsamlingen i 2014 besluttede, at igangsætte arbejdet med at samle 7-kantens aktiviteter i Varde by.

Musik & billedskolen ser som nærmeste nabo også store potentialer i den nye facilitet. For formanden Lise Hadrup vil det være et stort aktiv for eleverne, at de får muligheden for at udøve deres musiske kompetencer i samspil med teaterfolket. Mange af Musik & Billedskolens elever er aktive i kommunens amatørscener - enten som sangere eller som musikere i de orkestre, der ledsager forestillingerne. Med et musik - og teaterhus på Kulturspinderiet, får børn og unge et unikt miljø, hvor kunstarterne smelter sammen, hvor de kan 'hænge ud' og blive inspireret af hinanden. Der ligger en vigtig synergi i at samle flere kunstarter i et kreativt miljø, slutter Lise Hadrup.

- Arbejdet er først begyndt, og der skal mange timers indsats til endnu, fortæller direktør Bent Peter Larsen. Vi skal i løbet af foråret have samlet aktørerne omkring det nye musik- og teaterhus. Det ligger naturligvis i kortene, at huset som udgangspunkt skal understøtte teateraktiviteter, men samtidig være så multifunktionel, at det uden den store indsats skal kunne indeholde koncerter, foredrag og det vi endnu ikke har fundet på, siger direktøren. For Bent Peter Larsen er det vigtigt at pointere, at projektet kun kører på idestadiet, og at den endelige beslutning tilkommer byrådet.

Karsten Madsen

vist 520 gange