søndag 27 sep 2015 - Ansager
Ridestier i Ansager & Omegn
Ryttere skal have adgang til ridestier i naturen omkring Ansager
Ryttere skal have adgang til ridestier i naturen omkring Ansager Foto: Martha Voss
Ryttere og hestevogne skal have adgang til et ridestisystem i området omkring Ansager. Ansager Byudvikling står bag det nye projekt.

Et nyt projekt under Ansager Byudvikling har set dagens lys. Ideen opstod, da der tidligere på året blev lukket af for færdsel til hest i skoven bag Stadion, og nu har gruppen holdt sit første møde, hvor vi aftalte formål og ambitionsniveau for projektet. Det er vores kongstanke, at alle skal kunne færdes i naturen, om de er til fods, på cykel, med barnevogn eller til hest. Derfor bygger vores projektgruppe på et fundament med ansvarlighed og hensynsfuldhed også fra rytterfolkets side.

Vi skal kortlægge og udbygge et net af ridestier

Projektet har til formål at give ryttere til hest og med hestevogn adgang til et ridestisystem i området omkring Ansager. Mange ressourcestærke familier holder hest, især i landdistrikterne, og det vil være et plus for bosætning i området, at vi - udover en velfungerende rideklub - kan tilbyde muligheden for at færdes til hest i den fantastiske natur, vi har her. Et veludbygget ridestisystem vil endvidere kunne tiltrække turister, såvel med egen hest, som de der lejer heste til en tur. Her åbnes også muligheder for iværksætteri på området hesteturisme.

Arbejdet i projektgruppen indebærer i første omgang arbejde med kort, vi skal kortlægge og indtegne på kort, hvor mulige og gode ridestier kunne findes. Nogle stier er allerede farbare til hest, mens nogle skal ryddes, så vi skal også ud med buskrydder m.m. Stierne skal markeres tydeligt med skilte, at det er tilladt at ride på dem.

Vi skal tale med andre brugere af naturen

Vi skal have aftaler med kommunen, Naturstyrelsen og private lodsejere for tilladelser til at færdes, hvor det pt. ikke er tilladt. Vi skal endvidere i dialog med de andre brugere af naturen, f.eks. mountainbike-folket, jægerne, spejderne m.fl. Efterhånden som stierne er kortlagte og markerede, skal der udformes brochurer, som dels viser stierne på kort, dels informerer om ruterne og god opførsel til hest.

Hestefolket i området, især de unge ryttere, skal tilbydes et uddannelsesprogram i Rideklubben Ansager med henblik på at sikre god opførsel samt sikker færdsel i naturen.

I prioriteret rækkefølge vil vi arbejde på følgende:

  • Den store grusvej i Ansager Plantage skal officielt skiltes med ”ridning tilladt”
  • Stien rundt i skoven bag stadion skal gøre lovlig til ridning. Alternativt skal der ryddes en trampesti i udkanten af skoven, hvor ryttere ikke generer den øvrige brug af skoven.
  • Denne sti kombineres med en smutvej over nogle marker ned til grusvejen i Ansager Plantage.
  • Cykelrute 2 (Skovlund-Ansager udviklingsråd, 2014) indrettes så der også er plads til færdsel til hest.

Næste møde den 12. oktober

Vi mødes næste gang den 12. oktober kl. 16 i Arkivet og kigger kort. Martha skaffer A3 print af kort fra Arealinfo, Maps, el.lign. og så kører vi evt. ud og kigger på lokaliteterne. På dette møde skal vi aftale køreplan og ansvarsopgaver til de første tiltag. Det kunne være rigtigt dejligt, hvis vi til dette møde havde fået input fra nogle af jer, der også bruger de omtalte stier og steder, så vi kan lægge en fornuftig masterplan. Det kunne også omfatte de, der går og pusler med at vi bør have en hundeskov i området. Lad os snakke sammen og få nogle gode aftaler på plads. Hvis I har tid, så kom med den 12. til en efterårstur med snak om mulighederne i terrænet. Giv lyd til projektleder Martha Voss på martha@postkasse.com.

Projektgruppen består i øvrigt af

  • Projektleder: Martha Voss, Østergade 23, tlf. 21 28 66 38. Mail: martha@postkasse.com
  • Susanne N. Andersen
  • Kaj Kristensen & Kitty Winther
  • Susanne Fyhn & Signe Nørskov
  • Åse Steen Urup
  • Familien Kristensen

Martha Voss, projektleder

Gruppen vil arbejde på, at ryttere også kan benytte: Cykelrute 2

vist 1168 gange