fredag 14 aug 2015 - Ansager
Håndbold: Knæk kurven
Sif/Ansager Håndboldudvalg fv. Ole Nielsen, Margrethe Johansen, Lone Emborg  Sadova ,  Lene Haahr, Pus Hansen, Jytte Mathiesen, Bent Haahr, Rene Johansen og Ninna Balsgaard Recnagel.
Sif/Ansager Håndboldudvalg fv. Ole Nielsen, Margrethe Johansen, Lone Emborg Sadova , Lene Haahr, Pus Hansen, Jytte Mathiesen, Bent Haahr, Rene Johansen og Ninna Balsgaard Recnagel.
Sif/Ansager Håndbold prøver at "Knække kurven" sammen med Dansk Håndbold Forbund (DHF)

Mange håndboldklubber og andre klubber med holdsport, har mærket tilbagegang i børnetallet i de senere år, og dermed færre børn til de enkelte hold. Derfor er Sif/Ansager gået i gang med, sammen med DHF, at rette op på dette.

Et udvalg under Sif/Ansager Håndbold har i et lille års tid arbejdet sammen med en DHF konsulent for at gennemgå Håndboldudvalgets mange arbejdsopgaver. Vi har bla. prøvet at få styr på opgaverne, klubbens arbejde med at finde frivillige til udvalg, trænere mm. Dette skulle gerne føre frem til et nyt og bedre håndboldprodukt.

Vi er nu kommet så langt, at vi gerne vil invitere alle forældre, seniorspillere, frivillige, hjælpere og alle børn til et anderledes klubmøde i Skovlund/Ansager Hallen lørdag den 19. september 2015. klokken 09.30. Arrangementet varer ca. 2 til 3 timer.

Det skal kraftigt gøres opmærksom på, at mødet ikke afholdes for at skaffe nye medlemmer til bestyrelsen mm. I kan roligt møde op, uden at "risikere", at blive valgt ind i bestyrelsen. Mødet afholdes udelukkende for at høre jeres mening om det, der foregår i klubben.

Der er gratis kaffe og rundstykker til alle. Kaffen er venligst sponseret af Bent (halbestyrer). Rundstykker og pålæg er venligst sponseret af Food Service Danmark (Skovlund).

Der vil være voksne til stede til at tage sig af børnene, så de får mulighed for nogle aktiviteter i hallen.

Vi håber at rigtig mange vil afsætte et par timer evt. sammen med deres børn til en hyggelig formiddag.

Ingen kan alt,
men alle kan noget,
og sammen kan vi det hele.

På udvalgets vegne, Ole Nielsen

PS. Mere information om arrangementet følger

vist 754 gange