mandag 22 jun 2015 - Varde
Poul Erik Bech forærer sit livsværk væk
Ejendomsmægler Poul Erik Bech, der står bag Danmarks største mæglervirksomhed, EDC Poul Erik Bech, med 45 boligbutikker i Danmark
Ejendomsmægler Poul Erik Bech, der står bag Danmarks største mæglervirksomhed, EDC Poul Erik Bech, med 45 boligbutikker i Danmark Foto: Pressefoto
Danmarks største ejendomsmægler EDC Poul Erik Bech overdrager virksomheden til en fond, som skal støtte almennyttige aktiviteter og bygningskulturarv fortrinsvis i sin hjemby Varde

Ejendomsmægler Poul Erik Bech, der står bag Danmarks største mæglervirksomhed, EDC Poul Erik Bech, med 45 boligbutikker i hele Danmark, 15 erhvervscentre, 4 butikker i udlandet og i alt 400 medarbejdere, har besluttet sig for at overdrage størstedelen af sin virksomhed til en almennyttig fond. Formålet er at sikre virksomheden og de mange arbejdspladser den dag, Poul Erik Bech ikke længere selv er aktiv i branchen.

Poul Erik Bech indskyder et trecifret mio.-beløb i fonden, der dermed sikres et solidt kapitalgrundlag til fortsat drift og vækst. De midler som Fonden får tilført via mæglervirksomhedens overskud går til at støtte almennyttige aktiviteter fortrinsvis til børn, handicappede og flygtninge. Desuden nuværende og tidligere medarbejdere i virksomheden, kunstnere samt fremme af bygningskulturarven særligt i hans hjemby Varde.

- Når man har drevet sin egen virksomhed i 37 år får man efterhånden et godt billede af, hvorfra virkelysten og arbejdsglæden kommer, siger Poul Erik Bech. – Den kommer fra de mange mennesker og personligheder som en virksomhed som vores, i høj grad består af. Det er i det daglige møde og samspillet med mine partnere og medarbejdere jeg henter min arbejdsglæde og energi, og det er netop den arbejdsglæde jeg håber at kunne give videre. Det er vigtigt for mig, at de mål vi sammen har sat, kan fortsætte udover min tid. Derfor har jeg besluttet, at de værdier vi har skabt i virksomheden, skal forblive i virksomheden. Lidt forsimplet kan man udtrykke det således, at partnerne vil få en værkstøjskasse med mange muligheder gennem det forhold, at de ikke selv skal bidrage til at fremskaffe de ca. 200 mio., der nu ligger i arbejdskapital til at udvikle virksomheden og medarbejderne med, fremhæver Poul Erik Bech.

Ved at overdrage det store beløb til en fond sikres det, at værdierne ikke kan trækkes ud igen i fremtiden: - Min revisor har spurgt mig flere gange, om jeg nu var sikker på, at det var det jeg ville. Og det har da også givet anledning til mange tanker, men jeg kan sige, at jeg har fuldstændig ro i sjælen nu, hvor alle aftaler er på plads, og alle dokumenter er underskrevet, siger Poul Erik Bech.

Fremover bliver det således fonden Poul Erik Bech, der kommer til at eje 60 pct. af virksomheden EDC Poul Erik Bech. 30 pct. af aktierne overtages af Poul Erik Bechs datter Jane, mens stifteren beholder de sidste 10 pct. Poul Erik Bechs søn Michael overtager en anden koncern, som Poul Erik Bech parallelt har opbygget siden 1980. - Jeg har fundet det bedst, at de hver især kan drive og udvikle deres virksomhed, således at et samarbejde bliver baseret på deres interesse herfor og ikke mine beslutninger. Det er der i øvrigt fuld enighed om i familien, der har været inddraget i hele den langstrakte proces, oplyser Poul Erik Bech.

Poul Erik Bech understreger, at han ikke har aktuelle planer om at trække sig fra virksomhedens drift: - Selvom jeg har været med i mange sæsoner er lysten til at drive forretning ikke blevet mindre. Jeg trives ved at se tingene blomstre og ikke mindst er det en drivkraft for mig, at vi i EDC kan blive ved med at holde fast i positionen som den største mæglerkæde, på trods af at vi konkurrerer med de 3 hovedbanker og deres mæglerkæder.

Udover at drive sin egen virksomhed har Poul Erik Bech været formand for hele EDC-kæden i 30 år, og er netop blevet genvalgt for en ny toårig periode. EDC er en selvstændig kæde, som består af 230 butikker over hele landet.

Pressemeddelelse

vist 1443 gange