tirsdag 19 maj 2015 - Ansager
Ansager Hotel har afholdt generalforsamling
Den 18. maj 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ansager Hotel ApS med 30 fremmødte anpartshavere.

I beretningen kunne bestyrelsen gøre status.

Den 1. april 2014 gik en drøm i opfyldelse for hele Ansager. Ansager Hotel var efter gennemført renovering indvendig og udvendig klar til at åbne med Caspar Theis ansat som forpagter. Ansager Hotel var igen et hotel i drift. I løbet af året kom der liv i hotellet med lys i vinduerne og aktiviteter inden døre. Caspar Theis skabte liv i hotellet, men valgte at holde som forpagter ved årsskiftet.

Bestyrelsen takkede endnu en gang de mere end 200 Ansager borgere, som gennem de sidste år har bidraget med en imponerende frivillig indsats i den store renovering af hotellet.

Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen var genvalg til Gert Hansen, Kristian Gylling Jensen og Søren Sørensen, mens Knud Erik Madsen og Tove Beck blev genvalgt som suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer det kommende år er Kristian Gylling Jensen, Gert Hansen, Søren Sørensen, Kim Madsen, Ejvind Knudsen, Peter Fog og John Vedstesen, som er udpeget til bestyrelsen af Ansager Borgerforening.

Bestyrelsen er efterfølgende konstitueret med Peter Fog som formand, Gert Hansen som næstformand, Kim Madsen som kasserer og Ejvind Knudsen som referent.

Peter Fog, formand for bestyrelsen

vist 778 gange