fredag 30 jan 2015 - Ansager
Søen ved Kølbanken
Kort over området hvor Kærbæk skal genslynges
Kort over området hvor Kærbæk skal genslynges
Nu er endnu et af Ansager Byudviklings naturprojekter, Søen ved Kølbanken, klar til at blive skibet af

Vi overgiver nu projektet til sagsbehandling i Teknik- og Miljøafdelingen for at få kommunens godkendelse; desuden skal lodsejernes accept indhentes.

Projektet startede som en sø, men det stod meget hurtigt klart, at det kunne vi godt glemme, i stedet ændrede vi projektet til en genslyngning af Kærbæk, så vi kunne få et smukt og attraktivt visitkort ved den nordlige indkørsel til vores by. Ønsket om en sø i området kunne ikke imødekommes, derimod vil der i stykket op mod den gamle jernbane efter anvisning fra kommunens naturafdeling blive etableret et op til 40 cm dybt vådområde. For også på sigt at få glæde af området vil vi også anlægge en sti med stabilgrus nedenfor Kølbanken og Fuglebakken sluttende med en trappe op på jernbanedæmningen for engang i fremtiden måske at kunne forlænge denne ud til ”Krattet”.

Nu er det jo sådan, at kun lommeuld kommer af sig selv, og for at gennemføre projektet skal der bruges penge. Det overslag, vi har fået, anslår, at selve jordarbejdet vil løbe op i ca. kr. 200.000. Dette tal er behæftet med lidt usikkerhed, da vi endnu ikke ved, hvilke krav, der stilles til bortskaffelse af evnt. overskydende jord.

Hvis dette nye visitkort forsat skal fremstå som et smukt engstykke kræver det pleje, som vi forestiller os skal varetages af nogle kreaturer, og vi har fået oplyst, at såvel siv som buske kan holdes nede af de rette dyr, hvorfor der naturligvis skal bygges en spang over den nyslyngede Kærbæk, men så bliver det nok nødvendigt at danne et kvægholderlaug, der så kan bidrage en lille smule til at får storken tilbage til Ansager.

Ole Andreasen

vist 1311 gange